Rebeller med et formål

Hvis du setter deg høye mål, må du finne nye måter å nå dem på. Utfordre etablerte sannheter. Finne nye måter å jobbe på. Forbedre alle sider av virksomheten.

Vi ønsker å endre olje- og gassnæringen. Vi er rebeller som jakter på radikale forbedringer. I Aker BP hilser vi rebeller velkommen – fordi vi ønsker å oppnå ting som betyr noe. Viktig for oss, og avgjørende for deg.

Vi er rebeller med et formål.

Aker BP er et stolt og rendyrket oppstrøms olje- og gasselskap med virksomhet på norsk sokkel. Tilgang på energi er helt avgjørende i våre moderne liv, og vi produserer energi som verden trenger. Ikke bare vil vi fortsette å gjøre det i årene som kommer – vi vil også øke produksjonen vesentlig.

Dette betyr økt energiforsyning til verdenssamfunnet, investeringer på mer enn 200 milliarder kroner – som vil gi ringvirkninger over hele Norge – og betydelig verdiskaping for samfunnet.

Verden rundt oss er i rask endring. Og produksjonen av olje og gass kan ikke fortsette som før. Dette er grunnen til at vi vil endre næringen vår.

Vi vil at næringen skal samarbeide mer og dele mer.

Vi vil bygge grunnlaget for at nye bransjer kan vokse frem.

Vi vil redusere egne utslipp.

Og vi vil øke lønnsomheten.

Olje og gass vil være svært viktig i flere tiår framover for å sikre energiforsyningen til verdensbefolkningen. Vi tror at framtidens vinnere blir de olje- og gassprodusentene som har lavest utslipp og kostnader.

Vi tar sikte på å bli en vinner, og vi begynner med å redusere utslippene våre. Vi har derfor forpliktet oss til å oppnå netto null utslipp innen 2030.

Forvaltning av felles naturressurser innebærer også å forvalte den tilliten som er gitt oss. Vi tar dette ansvaret på alvor. Derfor vil vi skape størst mulig verdier ved å utnytte ressursene på best mulig måte.

Vi er allerede den største private skatteyteren i Norge, men vi ønsker å gjøre enda mer. Den globale omveltningen i energikjeden påvirker oss alle. Vi står overfor endringer som vil kreve massiv finansiering. Gjennom å maksimere verdiskapingen tilfører vi kapital til våre eiere og til samfunnet. Slik at de kan investere i alternative energikilder og nye næringer.

Vi vil digitalisere, automatisere og robotisere framtidens leting og produksjon av olje og gass.

Vi er rebeller som revolusjonerer produktiviteten for økt energiproduksjon og verdiskaping.

Vi er rebeller med et godt formål!