Tyrving

Tyrving-prosjektet bygges ut som en havbunnstilknytning til Alvheim FPSO. Tyrving ligger omtrent 24 km øst for Alvheim. 

Alvheim ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, ti kilometer vest for Heimdal og nær grensen til britisk sektor. 

Tyrving-funnene ligger ca. 5 km fra hverandre i utvinningstillatelse 102F/G og 036E/F, og er lokalisert på Heimdalterassen. Produksjonen fra Tyrving vil bli koplet opp mot den eksisterende forgreiningsrammen (EKAM) på Øst-Kameleon og deretter videre til Alvheim FPSO.

Trell-funnet ble oppdaget ved boring i utvinningstillatelse 102F i 2014, mens Trine-funnet ble gjort i 1973 og ligger i utvinningstillatelse 036E. Reservoaret inneholder olje i sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen. En felles utbygging av funnene er vurdert som økonomisk lønnsomt. 

Tyrving-reservoarene planlegges drenert ved hjelp av bilaterale horisontale produsenter. I Trell vil det også bores en ekstragren ut fra den ene lateralen for å øke utvinningsgraden. For å sikre optimal landing i reservoarene planlegges det å bore en pilotbrønn i begge Tyrving-strukturene. 

I Trell Nord-prospektet vil det bores en letepilot. Dersom denne påviser volum som møter prosjektets robusthetskrav, vil Trell Nord bli drenert ved bruk av en enkelt horisontal produsent.

Utbyggingsplanene for Tyrving ble godkjent av olje- og energiministeren 8. juni 2023.