Trell og Trine

Trell og Trine-prosjektet er planlagt som en havbunnstilknytning til eksisterende feltutbygginger med oppkobling til Alvheim FPSO. Trell og Trine-funnene ligger omtrent 24 km øst for Alvheim FPSO.

Alvheim ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, ti kilometer vest for Heimdal og nær grensen til britisk sektor.

Trell og Trine-funnene ligger ca. 5 km fra hverandre i utvinningstillatelse 102F/G og 036E/F, og er lokalisert på Heimdalterassen. Produksjonen fra Trell og Trine vil bli koplet opp mot den eksisterende forgreiningsrammen (EKAM) på Øst-Kameleon og deretter videre til Alvheim FPSO.

Trell-funnet ble oppdaget ved boring i utvinningstillatelse 102F i 2014, mens Trine-funnet ble gjort i 1973 og ligger i utvinningstillatelse 036E. Reservoaret inneholder olje i sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen. En felles utbygging av funnene er vurdert som økonomisk lønnsomt.

Trell og Trine-reservoarene planlegges drenert ved hjelp av bilaterale horisontale produsenter. I Trell vil det også bores en ekstragren ut fra den ene lateralen for å øke utvinningsgraden. For å sikre optimal landing i reservoarene planlegges det å bore en pilotbrønn i både Trell-strukturen og Trine-strukturen.

I Trell Nord-prospektet vil det bores en letepilot. Dersom denne påviser volum som møter prosjektets robusthetskrav, vil Trell Nord bli drenert ved bruk av en enkelt horisontal produsent.