Produksjonen startet på Ivar Aasen

Den første oljen er produsert fra Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Oppstarten er i tråd med planen, og utbyggingen er gjennomført innenfor budsjettet. Aker BP er operatør for feltet, som startet produksjonen 24. desember 2016.

Karl Johnny Hersvik
Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik

 Første olje fra Ivar Aasen-feltet kommer fire år etter at plan for utbygging og drift (PUD) ble levert. Planen satte et mål for produksjonsstart i fjerde kvartal 2016. Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP er svært fornøyd med at utbyggingen er gjennomført i henhold til dette.

«Oppstarten er en stor milepæl for Aker BP som selskap. Som operatør har vi gjennomført utbyggingen i en krevende periode for næringen. Derfor er det ekstra tilfredsstillende at vi  har levert innenfor budsjett og til rett tid. For meg er det viktigste at prosjektet er gjennomført uten alvorlige hendelser, sier Hersvik.

«Aker BP har en ambisjon om å skape det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel. Produksjonsstarten på Ivar Aasen er et viktig skritt i på denne veien. Uten sikkerhetsbevisste og dyktige medarbeidere og leverandører i nært samarbeid ville ikke dette vært mulig, understreker Hersvik.»

Den økonomiske levetiden for Ivar Aasen-feltet kan bli 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling. Aker BP utnytter moderne teknologi for å drifte feltet mest mulig effektivt med lav bemanning. Operasjoner og drift vil bli styrt fra et operasjonssenter i Trondheim.

«Det er fortsatt store utfordringer i vår bransje, og kontinuerlig forbedring i måten vi driver på er tvingende nødvendig. Vi i Aker BP er godt posisjonert for å takle disse utfordringene i samarbeid med våre leverandører, legger han til.

Ivar Aasen OffshoreUtsirahøyden
Ivar Aasen-feltet ligger i den nordlige del av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy og inneholder rundt 186 millioner fat oljeekvivalenter eksklusiv Hanz-forekomsten. Den skal bygges ut i fase to av Ivar Aasen-utbyggingen, og utgjør om lag 18 millioner fat oljeekvivalenter. Netto til Aker BP, inklusiv Hanz, utgjør rundt 71 millioner fat oljeekvivalenter.

Utbyggingen av Ivar Aasen omfatter ressurser i fem lisenser, PL 001B, PL028 B, PL242, PL338 og PL457. Unitiseringen av lisensene omfatter forekomstene i Ivar Aasen og West Cable. Hanz-forekomsten i lisens PL028 B omfattes ikke av unitiseringen.

I tråd med myndighetenes ønske er det en samordnet utbygging med nabofeltet Edvard Grieg. Olje og gass fra Ivar Aasen blir ferdigbehandlet og eksportert fra Grieg-plattformen, som også leverer strøm til Ivar Aasen.

dscn5702Globalt prosjekt
I sommer ble plattformdekket på rundt 15.000 tonn løftet på plass ute på feltet. Det ble gjennomført uten problemer og i henhold til planen. Det siste halvåret har mellom 400 og 500 personer jobbet ute på feltet for å klargjøre for produksjon.

En betydelig del av leveransene til prosjektet kommer fra Norge, og hoveddelen av plattformdekket er bygget i Singapore. Boligkvarteret, som ble løftet inn på dekket, er bygget på Stord. Understellet, bygget på Sardinia, ble installert sommeren 2015.  Til sammen har over fem tusen mennesker arbeidet med byggingen av Ivar Aasen.

Karl Johnny Hersvik berømmer de mange selskapene som har vært involvert i prosjektet.

«For meg er det viktig å understreke at vi har oppnådd gode resultater ved å jobbe som ett team med felles mål – helt i tråd med våre verdier.»

Partnerskapet på Ivar Aasen:
Aker BP                                  34,7862 prosent
Statoil Petroleum               41, 4730 prosent
Bayerngas Norge                12,3173 prosent
Wintershall Norge                6,4651 prosent
VNG Norge                              3,0230 prosent
Lundin Norway                      1,3850 prosent
OKEA                                         0,5540 prosent