Overtagelse av lisenser fra Tullow

3. oktober 2016

Aker BP ASA annonserer kjøp av lisenser fra Tullow Norge AS. Transaksjonen omfatter andeler i åtte lisenser, inkludert 15 prosent i Oda-funnet (tidligere kjent som Butch) i PL 405.

Transaksjonen styrker Aker BP sin posisjon i kjerneområder rundt Ula, Nord for Alvheim, Skarv og Krafla/Askja.

Utbyggingskonseptet for Oda er å knytte funnet opp mot Ula-feltet og funnet er estimert til 43 millioner (brutto) fat oljeekvivalenter (Kilde: OD). Partnerne har som mål å ta en investeringsbeslutning i løpet av 2016.

Transaksjonen er betinget av godkjenning fra myndighetene.

Lisens Eierskap overført til
Aker BP
Aker BPs eierskap etter
transaksjonen
PL 405 15.0 % 15.0 %
PL 811 20.0 % 20.0 %
PL 507 20.0 % 45.0 %
PL 784 (Op.) 40.0 % 40.0 %
PL 650 25.0 % 25.0 %
PL 838 30.0 % 30.0 %
PL 610 37.5 % 37.5 %
PL 659 15.0 % 35.0 %