Ny brønnintervensjon- og stimuleringsallianse for økt produksjon og verdiskaping

Aker BP, Schlumberger og Stimwell Services inngår en brønnintervensjon- og stimuleringsallianse (Well Intervention and Stimulation Alliance) for å akselerere og øke oljeproduksjonen.

Trepartsavtalen, som vil løpe over fem + fem år, ble signert av toppsjefene for de tre alliansepartnerne på en markering i Aker BPs hovedkvarter på Fornebu tirsdag 29. oktober.

Les pressemelding (kun på engelsk)