Kontrakt om fjerning og disponering av installasjoner i Valhall-området

Allseas er tildelt kontrakt på fjerning og disponering av flere installasjoner i Valhall-området i Nordsjøen i perioden 2021 til 2026.

Arbeidet omhandler fjerning og disponering av plattformdekk og understell til Valhall DP- PCP- og Hod-plattformene.

Videre har Aker BP utøvd opsjoner for fjerning og disponering av Valhall QP understell samt 2/4-G understell fra Ekofiskfeltet. Dette var opsjoner i den tidligere tildelte kontrakten for fjerning av plattformdekket til QP.

Fjerning av Valhall QP i juni 2019.

Alle installasjonene vil bli fjernet med verdens største tungløftsfartøy, Pioneering Spirit.

Kontraktstildelingen er gjort som avrop mot en langsiktig rammeavtale (6 år + 2 + 2 opsjoner) for transport-, installasjons- og fjerningstjenester (T, I&R), som Aker BP inngikk med Allseas i 2017.

I juni 2019 ble plattformdekket på den originale boligplattformen (QP) på Valhall feltsenter fjernet med Pioneering Spirit. Fjerningen av de tre opprinnelige installasjonene på Valhall (QP, PCP og DP) inngår som en sentral del av moderniseringen av Valhallfeltet.

Valhall og Hod har produsert en milliard fat oljeekvivalenter (olje, gass og NGL). Det er mer enn tre ganger forventet produksjon ved åpningen av feltet i 1982.

– Aker BPs ambisjon er å revitalisere Valhall-området og produsere ytterligere en milliard fat. Sikker og effektiv fjerning av de opprinnelige installasjonene vil være en viktig milepæl i dette arbeidet. De gjenværende plattformene på Valhall feltsenter og på flankene vil fortsette produksjonen i mange år til, sier direktør for prosjekter i Aker BP, Knut Sandvik.