Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2016

Aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA («Selskapet», OSE ticker code «DETNOR») innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen finner sted på Selskapets kontor i Munkegata 26, Trondheim torsdag den 15. september 2016, kl. 12:00.

Til behandling foreligger blant annet den foreslåtte rettede emisjonen av om lag 135.1 millioner aksjer i forbindelse med sammenslåingen av Selskapet og BP Norge AS.

Kart til Det norskes kontor i Trondheim:

Elektronisk påmelding og forhåndsstemmer kan registreres her, pin kode og referansenummer finnes i innkalling sendt til aksjonærene.

Innkallingen til ordinær generalforsamling og valgkomiteens innstilling kan lastes ned HER.

Årsrapport for 2015 kan finnes HER.