Helikopterreiser til Edvard Grieg

Før du reiser hjemmefra er det en rekke ting du trenger å vite, og gjøre klart. Her er det viktigste.

Legitimasjon

Påse at gyldig legitimasjon ikke legges i innsjekket bagasje da dette skal fremvises ved inngang til gate.

Gyldig legitimasjon ved innsjekk

Følgende identitetsdokumenter gjelder for norske statsborgere:

  • Nasjonalt ID-kort (med optiske- og variable elementer)
  • Gyldig pass (med optiske- og variable elementer)
  • Norsk gyldig førerkort av nyeste modell (EØS førerkortet (bankkortstørrelse) med optiske- og variable elementer)
  • Offentlig tjenestebevis for Politiets- og Forsvarets personell

Følgende identitetsdokumenter gjelder for ikke-norske statsborgere:

  • Gyldig pass (med optiske- og variable elementer)
  • Nasjonalt ID-kort (med optiske- og variable elementer)
  • Førerkort med optiske- og variable elementer fra et land innenfor Schengen-samarbeidet

Personell som ikke kan vise gyldig legitimasjon i sikkerhetskontrollen vil bli avvist og tatt av flyvingen.

Dokumentasjon

Påse at du har gyldig offshore helseattest «Helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs» (Helsedirektoratet). Attesten skal kunne forevises på oppfordring ved innsjekk.

Påse at du har gyldig sikkerhetsopplæring iht. Norsk olje og gass sine retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring (002). Kursbeviset skal kunne forevises på oppfordring.

Dersom du er utenlandsk statsborger, må du ha gyldig arbeidstillatelse og kunne vise denne ved innsjekk.

Påse at du har gjennomført operatørspesifikke kurs før avreise hjemmefra. Påse at alle relevante kursbevis/sertifikater for å utføre jobben din er gyldige. Dersom du er usikker, avklar med din linjeleder eller oppdragsgiver.

Bagasje

Påse at bagasjen din samsvarer med følgende krav: Maksimal vekt per bag: 10 kilo (maks 2 kolli – resterende må eventuelt sendes som frakt). Maksimal størrelse pr kolli: 60 x 50 x 30 centimeter

Verktøy og utstyr skal ikke medbringes i bagasje, men sendes som frakt/cargo. Dette er beskrevet i Norsk olje og gass retningslinje: 003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene. Det er ikke tillatt å medbringe håndbagasje i helikopterkabinen.

Medisiner og vitaminer/kosttilskudd

Alle medisiner og vitaminer/kosttilskudd som du må bringe med på din offshoretur skal være i ubrutt forpakning. Ubrutt lomme i blisterpakning anses som ubrutt forpakning. Medikamentblankett eller Medikamentkonvolutt fylles ut og forevises i sikkerhetskontrollen.

Ved reise til Edvard Grieg kan du ved ankomst åpne medisinkonvolutten med dine faste ordinære medikamenter selv. Offshore sykepleier får gjenpart av påskriften på konvolutten og kaller deg inn ved behov. På leterigger i operasjon for Lundin skal medikamentkonvolutten med intakt forsegling alltid leveres offshore sykepleier.

Ta uansett med medisinkonvolutten til sykepleier dersom du har med f.eks. sterke smertestillende medikamenter eller andre medikamenter der sykdom eller behandling kan påvirke din eller andres sikkerhet (eks. forpakning merket med varseltrekant).

Personlig elektronisk utstyr ved utreise offshore

Medlemmene i Norsk olje og gass Aviation Forum har stilt seg bak en felles praksis til innretninger som tillater mobiltelefon ombord på helikopteret. Mobiltelefoner, nettbrett, laptop, smartklokke og fotoapparat er å anse som personlig elektronisk utstyr. Det er ikke tillat å bruke dette under helikoptertransporten.

Ved innsjekk for utreise eller innreise offshore skal alt større utstyr som laptop og nettbrett slåes av og legges i egen bagasje.

Mindre utstyr som smartklokke og mobiltelefon skal medbringes inn i helikopterkabinene, og skal da oppbevares på innsiden av redningsdrakten.

Ved visning av sikkerhetsfilm, både onshore og offshore, skal mobiltelefonen være avslått og plassert i innerlommen i drakten.

Alt utstyr skal være avslått under helikoptertransporten, det er ikke tilstrekkelig å sette utstyret i flymodus.

I tillegg er bruken av mobiltelefon offshore begrenset til de områdene av boligkvarteret som er godkjent for dette, og mobiltelefoner skal ikke under noen omstendigheter tas med ut i produksjonsområdene.

Batterier og/eller power-bank, det vil si personlige ladestasjoner for mobiltelefoner og nettbrett eller lignende, er ikke tillatt å medbringe ved utreise offshore.

Kontroller vil gjennomføres sporadisk for å sikre etterlevelse.

For borerigger som opererer på vegne av Lundin Energy Norway og som ikke er knyttet til Edvard Grieg, legges borekontraktørens egne bestemmelser til grunn.

Oppmøte på heliport og innsjekk

Du skal være ferdig innsjekket senest en time før helikopteravgang. for førstegangsreisende anbefales det å være ute i ekstra god tid. Ved ankomst til helikopterterminal skal den reisende sjekke inn og forholde seg til informasjon gitt på den enkelte lokasjon.

Finn flytider: www.heliport.no. Dersom den reisende ikke rekker fram til tiden for innsjekk, eller blir forhindret fra å reise offshore skal dette informeres og avklares linjevei.

Ved elektronisk eller manuell innsjekk er den reisende ansvarlig for å kontrollere at personopplysninger, inklusive nærmeste pårørende, samt kontaktinformasjon til arbeidsgiver er korrekt. Den reisende er ansvarlig for å korrigere denne informasjonen om nødvendig, enten elektroniske eller ved å gi det manuelle skjemaet til helikopteroperatørens innsjekks-personell.

Krav til utreise

Utreisekrav for Edvard Grieg-feltet er GSK, Helseattest og AT/SJA nettkurs. Nettkurs er å finne på Trainingportal sine nettsider og er tilgjengelig for logg in for kontraktører til Lundin Energy Norway. For borerigger som opererer på vegne av Lundin legges borekontraktørens egne bestemmelser til grunn.

Helikoptertransport i arktiske strøk

Egne krav til bruk av ullundertøy gjelder ved helikoptertransport til/fra rigger/fartøy/installasjoner i arktisk farvann (Barentshavet) Du vil motta detaljert informasjon basert på lokasjon og årstid.

Andre forhold

Alkohol, våpen og andre gjenstander som kan utgjøre en fare for personell og utstyr, er forbudt å ta med om bord.

For mer informasjon: Norsk olje og gass, 003 Anbefalte retningslinjer for innsjekk og sikringskontroll på helikopterterminalene.