Gir tilbake til lokalsamfunnet

Når Aker BP skal oppgradere utstyr, er målet å gjenbruke eller resirkulere gjenstandene som skiftes ut. Dette har vært til fordel for flere lokalsamfunn på Helgelandskysten, der Aker BP har ett av sine kontorer. I 2020 donerte vi både TV-er, PC-er, brannslanger og gamle borerør.  

Aker BPs kontor i Sandnessjøen har eksistert siden tidlig på 2000-tallet, på grunn av utbyggingen og driften av olje- og gassfeltet Skarv. I løpet av denne tiden har vi forsøkt å bidra med noe positivt til lokalsamfunnet ved å støtte skoler og utdanning, stimulere lokalt næringsliv og skape positive ringvirkninger.  

Donerte hundrevis av TV-er og PC-er  

Hvert år donerer Aker BP gjenstander det ikke lenger er bruk for til lokalsamfunn på Helgelandskysten. I 2020 ble det gitt bort mer enn 60 PC-er til skoler i området, og det ble også utdelt 337 TV-er til 20 mottakere, blant annet skoler, utdanningsinstitusjoner, veldedige organisasjoner og pleiehjem.  

Da kommunehelsetjenesten og Helgeland sykehus i Sandnessjøen manglet utstyr i forbindelse med covid-19-pandemien, bisto Aker BP med smittevernsutstyr, noe som var en velkommen gave i en vanskelig tid.  

I tillegg har 20 organisasjoner og fem yrkesskoler fått mer enn 3.000 kjeledresser fordi vi hadde behov for å redusere beholdningen.  

Tre kilometer brannslanger  

I 2020 ga Aker BP bort 3.000 meter med brannslanger til Ytre Helgeland brann og redning. Brannslangene kom fra produksjonsskipet på Skarv, er maksimalt ti år gamle, og er aldri brukt. Brannslanger må omklassifiseres for offshorebruk hvert tiende år, noe som er svært dyrt. Derfor bestemte vi oss for å skifte dem ut og gi bort det gamle lageret.  

Nytt liv for gamle borerør  

Aker BP har til og med funnet et nytt bruksområde for gamle borerør fra Skarv-feltet. De har fått nytt liv hos flere ulike frivillige organisasjoner, som har brukt dem til å bygge sikre og langvarige strukturer til fritids- og friluftslivsformål.  

Terje Johansen (t.v.) hjelper Aker BP med å velge og dele ut donasjoner i Helgeland-regionen i samarbeid med Kyrre Sørensen, seniorrådgiver for Skarv i Aker BP.