Gassfunn i Barentshavet, analyser pågår

Aker BP har gjort et gassfunn i Svanefjell-prospektet i Barentshavet.

– Per i dag anses ikke funnet som drivverdig, men vi vil revurdere volum og drivverdighet hvis det konkluderes med at gassen er i gasshydrat-fase, sier letedirektør i Aker BP, Gro Gunleiksrud Haatvedt.

Lenke til Oljedirektoratets pressemelding om resultat av letebrønn 7221/12-1

Dersom det er fri gass i reservoaret, er foreløpig beregning av størrelsen på funnet mellom 2 og 3,5 milliarder standardkubikkmeter utvinnbar gass.

Foreløpige resultater fra gassprøver i brønnen kan indikere at tilstedeværende gass opptrer som gasshydrat. Dette er ennå ikke bekreftet, og vil bli forsøkt verifisert i de videre analysene av data som ble samlet inn i brønnen. Arbeidet med å studere funnet i detalj pågår for fullt, sier letedirektøren.

Svanefjell er lokalisert i Lopphavet ca 170 kilometer nord for Hammerfest og 70 kilometer nord for Snøhvitfeltet. Dette var Aker BPs første leteboring i Barentshavet på fire år: I 2014 boret selskapet (tidl: Det norske) letebrønnen Langlitinden, som ligger ca 25 km lenger øst.

Aktiv leteaktør
Aker BP er en ledende aktør innenfor leting på norsk sokkel, og har mål om å finne 250 million fat oljeekvivalenter (oe) netto i perioden 2016 – 2020.

I 2018 vil selskapet være operatør for rundt ti lete- og avgrensningsbrønner. I tillegg er Aker BP partner i ytterligere fire letebrønner som skal bores i løpet av året.