Resultat for fjerde kvartal 2019

Fjerde kvartal markerte slutten på et fremgangsrikt år for Aker BP. For første gang oversteg selskapets inntekter 1 milliard dollar i løpet av et kvartal, drevet av rekordhøy oljeproduksjon. Produksjonsveksten kommer som følge av den gode oppstarten av Johan Sverdrup-feltet, kombinert med fortsatt sterk produksjon fra selskapets øvrige felt. Aker BP betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,74 kroner per aksje) i kvartalet. Samlet utbytte i 2019 var 750 millioner dollar (18,12 kroner per aksje).

 

Aker BP rapporterte totale driftsinntekter på 1 003 (723) millioner dollar for fjerde kvartal 2019. Produksjonskostnader per produsert fat oljeekvivalenter utgjorde 9,1 (13,2) dollar. For hele året var produksjonskostnadene 12,4 (12,1) dollar per fat, i tråd med selskapets guiding. Utforskingskostnader utgjorde 85 (70) millioner dollar for fjerde kvartal og 501 (359) millioner dollar for hele året, lavere enn siste guiding på 550 millioner dollar.

Resultat før skatt beløp seg til 424 (143) millioner dollar. Skattekostnaden var 312 (186) millioner dollar. Netto resultat for fjerde kvartal var 112 millioner dollar.

Alle selskapets feltutbygginger utviklet seg som planlagt, og både Johan Sverdrup og Valhall Flanke Vest kom i produksjon i løpet av kvartalet. For 2019 utgjorde samlede investeringer i varige driftsmidler 1 667 (1 202) millioner dollar, i tråd med selskapets siste guiding på mellom 1,6 og 1,7 milliarder dollar.

Styret har besluttet å betale et kvartalsvis utbytte på 212,5 millioner dollar (0,5901 dollar per aksje) i februar 2020.

Investorkontakt

Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889

Lars Mattis Hanssen, Senior IR Professional, tel.: +47 99 459 460

Mediekontakt

Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841

Ole-Johan Faret, Press Spokesman, tel.: +47 402 24 217