En god idé sikrer store utslippsreduksjoner

Prosessingeniør David Edwards fikk en god idé da han gikk rundt på dekk på produksjonsskipet Alvheim. Nå er ideen omsatt i praksis, og sparer miljøet for betydelige utslipp av klimagasser.

Sterkt forenklet består løsningen av ett rør og to ventiler. Og resultatet er at gass som ellers ville ha blitt faklet i stedet sendes i rørledning til Storbritannia slik at den kan benyttes til å varme opp hus og koke te (blant annet).

Utfordringen var knyttet til opprenskingen som må gjøres i nye brønner før de kan produsere olje og gass som normalt, såkalt ‘well clean-up’. Det vil være boreslam og stein i brønnen, og i tillegg fylles brønnen med en spesiell kompletteringsvæske som er nødvendig for kompletteringsarbeidet. For å vaske dette ut kjøres brønnen med så høye gjennomstrømningsrater som mulig til en egen separator på dekk. Gassen fra denne prosessen ventileres ut til flammetårnet der den brennes.

Enkel og genial løsning
For en tid tilbake gikk prosessingeniør David Edwards på dekk på Alvheim FPSO. Da ser han røret som bringer gass fra tredjepartsseparatoren til flammetårnet. Ved å vende blikket litt til venstre ser han rørsystemet som frakter gass fra de produserende brønnen til eksportrørledningen.

-Der og da tenkte jeg ‘hva om vi kobler et rør mellom de to systemene slik at vi slipper å brenne verdifull gass’, sier Edwards.

Som tenkt, så gjort. Beregningene viste at det var mulig å gjennomføre. Og om man gjorde jobben i rekordfart kunne man bli klare til oppstarten av KEG-feltet (Kobra East Gekko) som skulle knyttes inn til Alvheim.

Teori (til venstre) og praksis (til høyre)

-Vi fikk de siste delene til systemet om bord uken før KEG skulle startes opp, så det ble ikke noe tid til å gjennomføre testkjøringer. Så du kan si at den aller første testen ble gjort da vi tok det i bruk, sier David Edwards.

-Da er det ekstra gøy at systemet viste seg å fungere enda litt bedre enn det beregningene tilsa.

Betydelige utslippskutt
Med lange fler-grens-brønner kan opprenskningsprosessen pågå i flere dager. Dermed blir også mengden gass som normalt brennes betydelig.

-Nå har vi fått reelle tall for utslippsreduksjonen fra KEG. Selv om vi har hatt noen utfordringer med kompressorene viser de at vi har klart å hente ut 1 million kubikkmeter gass, noe som ville ha gitt CO2-utslipp på 2500 tonn om vi hadde faklet den av, sier David Edwards.

Han peker også på at løsningen vil kunne benyttes for framtidige brønner på feltet, og at erfaring og kunnskap de opparbeider seg gjør at tilsvarende løsning kanskje kan installeres også på flere felt.

-Dette er virkelig hva vi kan kalle et ‘kinderegg’, sier Edwards.

-Vi sparer miljøet for utslipp, sparer CO2-avgift, og vi får inntekter fra gassen vi kan selge. Aker BP ASA er operatør for Alvheim. Lisenspartner er ConocoPhillips Skandinavia AS.

David Edwards fikk den gode ideen.