Digital prosjektgjennomføring

Aker BP endrer utvikling og drift av felt ved hjelp av digital teknologi. Akkurat nå digitaliserer selskapet prosjektgjennomføringen i utviklingen av NOAKA-området. Data samles inn digitalt, og gjøres tilgjengelige for de som er involvert i prosjektet. Det øker effektiviteten og reduserer antall ingeniørtimer.

Produksjonsstart på det store NOAKA-området i Nordsjøen er forventet i 2027. Aker BP er operatør for den sørlige delen av området – NOA Fulla. Sammen med de strategiske partnerne Aker Solutions, Aize og Cognite, transformerer Aker BP prosjektgjennomføring ved å gjøre den digital.

Det lages en digital versjon av NOA Fulla, der alle data gjøres tilgjengelig for sluttbrukeren i arbeidsområdet til Aize.

– Jeg kan visualisere, navigere, samarbeide og jobbe på en digital versjon av NOA Fulla-området.

Vidar Otnes
Leder for idriftsetting

Alle data i ett arbeidsområde

– Gjennom Aize kan jeg allerede nå visualisere hvordan NOA-plattformen vil se ut i framtiden. Jeg kan gjøre meg kjent med installasjonene og se om de er i samsvar med mine krav. Hvis ikke, kan jeg gi tilbakemelding på utformingen, forklarer Vidar Otnes. Otnes er leder for uttesting i NOA Fulla-prosjektet.

Det er hans ansvar å sikre at alt blir testet før systemene og plattformene overleveres til driftsorganisasjonen når produksjonen starter i 2027.

– Før måtte jeg søke i flere ulike systemer for å innhente data gjemt i egne siloer eller data som var spredt rundt omkring. Gjennom Aize har jeg digital tilgang til alle disse dataene i ett arbeidsrom.

Vidar Otnes
Leder for idriftsetting

Bedre visualisering av byggemetode

En av modulene i Aize er “Visual construction planning», det vil si visuell byggeplanlegging.

Anders Tore Børtveit er leder for byggemetode for plattformdekkene til NOA i Aker Solutions. Han er involvert i utvikling av modulen for visuell byggeplanlegging.

Utviklingen av NOAKA-området blir nå modnet videre mot en endelig investeringsbeslutning og innsending av PUD-er innen utgangen av 2022. Ved godkjenning fra norske myndigheter, er planen å starte produksjonen av plattformdekkene til NOA på Aker Solutions-verftet på Stord i 2023.

– Jeg skal ha ansvaret for byggemetoden. Høy effektivitet og kvalitet i prosjektgjennomføringen er avgjørende for at store investeringsprosjekter skal bli lønnsomme i et stadig mer krevende marked, sier Børtveit.

– Det er beregnet 3,7 millioner byggetimer på NOA-prosjektet ved verftet på Stord. Når plattformdekkene til NOA slepes ut fra verftet i 2026, er jeg trygg på at de nye digitale verktøyene har hjulpet oss å gjøre arbeidet riktig fra starten av.

Anders Tore Børtveit
Leder for fabrikasjonsmetode

Samarbeid med leverandører

Det er hundrevis av leverandører som bidrar til NOA Fulla-prosjektet. Det som er unikt med Aize er at løsningen er åpen for disse leverandørene. Alle kan dele data og samarbeide på et felles arbeidsområde.

– Vi går gjennom og samarbeider på det samme arbeidsområdet, noe som er en fordel både med tanke på effektivitet og kvalitet, sier leder for idriftsetting, Vidar Otnes.

– Det som helt klart gir størst verdi i denne digitale modellen for prosjektgjennomføring er effektivt samarbeid. Aize representerer én enkelt kilde til sannhet for alle som er involvert i utviklingsprosjektet. Og det som utvikles her, er ikke bare med på å endre måten vi jobber på i dette prosjektet. Det kan tilpasses til ethvert annet prosjekt eller næring – helt i tråd med Aker BPs strategi.

Vidar Otnes
Leder for idriftsetting

Digital prosjektgjennomføring

Aker BP og Aker Solutions skaffer kildedata til Cognite Data Fusjon (CDF), som er en industriell DataOps-plattform. Den viser storskala operasjonelle feltdata i kontekst, i sanntid. Aize bygger applikasjoner på toppen av CDF for å tolke dataene og gjøre dem tilgjengelige for sluttbrukeren.