Kapitalmarkeds­oppdatering 2020

Aker BP presenterer i dag en selskapsoppdatering til kapitalmarkedet. Selskapets strategi ligger fast, og selskapet er meget godt posisjonert til å levere sterk vekst, lave kostnader og lave utslipp.

 

Finansielle utsikter for 2020

  • Aker BP forventer å produsere et sted mellom 205 og 220 tusen fat oljeekvivalenter per dag i 2020.
  • Aker BP investerer i lønnsom vekst, og selskapet anslår at investeringer i varige driftsmidler vil utgjøre 1,5 milliarder dollar i 2020.
  • Aker BP planlegger for deltakelse i 10 utforskingsbrønner i 2020, og forventer å bruke om lag 500 millioner dollar på utforskingsaktiviteter.
  • Utgifter til fjerning i 2020 er anslått til 200 millioner dollar.
  • Produksjonskostnader per enhet forventes å gå ned med om lag 20 prosent i forhold til 2019, ned til et nivå på om lag 10 dollar per fat oljeekvivalenter.
  • Utbytte er forslått til 850 millioner dollar for 2020. ​

 

Et oljeselskap med lave utslipp

Aker BP fortsetter å være et oljeselskap med lav utslippsintensitet av karbondioksid, med et utslippsnivå som ligger under halvparten av det globale gjennomsnittet, og under gjennomsnittet for norsk sokkel.

Aker BP annonserer i dag at selskapets utslippsnivå vil reduseres ytterligere til et målsatt nivå på under fem kilo karbondioksid per fat oljeekvivalenter fra og med 2020.

Nærmere en samordnet utvikling av NOAKA-området

NOAKA-området består av funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy, Fulla, Frigg, Rind og Krafla-Askja. Området er anslått å inneholde mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter, med mulighet for ytterligere oppside gjennom videre utforsking og avgrensning.

Aker BP har en konstruktiv dialog med lisenspartnerne i området for å oppnå en samordnet teknisk utbyggingsløsning som omfatter alle de påviste ressursene i NOAKA-området. En utbygging av NOAKA vil kunne representere en betydelig verdiskaping for lisenshaverne så vel som det norske samfunn.

Investorkontakt

Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889

Lars Mattis Hanssen, Senior IR Professional, tel.: +47 99 459 460

Mediekontakt

Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841

Ole-Johan Faret, Press Spokesman, tel.: +47 402 24 217