Gjenbruk av brønnhoder

Brønnhoder til letebrønner blir som regel brukt én gang før de skrotes. I 2022 gjennomførte vi en studie for å evaluere muligheten for ombruk av brønnhodene. Studien viser at ombruk er mulig uten avvik fra industristandarder, eller juridiske hindringer.

Den viktigste årsaken til at man har valgt å benytte nye brønnhoder for hver brønn er for å ivareta sikkerheten, og sikre at materialene som er brukt ikke er svekket. Historiske utmattingsdata for letebrønnhoder viste at 14 av 17 brønnhoder hadde brukt mindre enn 10 prosent av utmattingslevetiden for den mest utsatte komponenten i brønnhodesystemet.

Aker BP har en ambisjon om å legge prinsipper for sirkulær økonomi til grunn for aktivitetene våre. Det betyr blant annet at vi holde både produkter og materialer i bruk så lenge som mulig. Dette bidrar til å redusere miljøbelastningen fra råvareproduksjon.

Prosjektet skal også hjelpe oss med å sikre tilgang på det utstyrt vi behøver, til å redusere tiden fra vi bestiller produktet til det kan leveres, og som en konsekvens av dette – redusere kostnader.

Estimater tyder på at tiden fra bestilling til levering av brønnhoder (den såkalte ledetiden) kan halveres.  Vi forventer at det første ombruks-brønnhodet installeres på havbunnen i løpet av 2023.

Aker BP bruker Baker Hughes MS700 brønnhodesystem for letebrønner.