Større kraft fra land-kontrakt tildelt Multiconsult

Aker BP har tildelt Multiconsult Norge AS kontrakt for prosjektering samt konsulent- og rådgivningstjenester i kraft fra land-prosjektet i Yggdrasil-utbyggingen.

Kontrakten gjelder fram til utgangen av 2027. Beregnet verdi er om lag 400 millioner kroner. 

– Vi er svært glade for å inngå denne langsiktige avtalen med Multiconsult. Selskapet har allerede bidratt til kraft fra land-prosjektet i flere år, og de har levert høy kvalitet over tid, sier prosjektleder Tormod Huseby. 

Kraft fra land-systemet vil gi en stabil og sikker kraftforsyning til Yggdrasil med lave utslipp. I mars fikk Aker BP tildelt konsesjon fra Olje- og energidepartementet for å knytte plattformene i Yggdrasil-området til kraftnettet i Samnanger i Vestland fylke. 

Konseptet omfatter en ny transformatorstasjon i Børdalen i Samnanger, en ny 11 kilometer lang kraftledning på 145 kV i Samnanger, et kompenseringsanlegg i Årskog i Fitjar og en 250 kilometer lang sjøkabel på 145 kV fra Samnanger til Yggdrasil-området i Nordsjøen.

Multiconsult vil stå for alt nødvendig bygg- og anleggstekninsk prosjektering i forbindelse med kraftforsyningen fra land.  Selskapet skal også levere konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til utarbeidelse og oppfølging av kraftkonsesjonen, som miljøvurderinger, myndighetsdialog, søknader og oppfølging på byggeplass. 

Stortinget godkjent Aker BPs planer for utbygging og drift for Yggdrasil-området 5. juni. Utbyggingen er forventet å gi 65.000 årsverk i Norge i utbyggings- og driftsfasen. Norsk andel av investeringer er på over 65 prosent. Kraft fra land-delen av utbyggingen vil bidra med å sikre regionale jobber på Vestlandet. 

Kontakt