Produksjon fjerde kvartal 2015

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») produserte 54,0 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i fjerde kvartal 2015. Produksjon for hele 2015 var dermed 60,0 mboepd. Produksjon per felt for fjerde kvartal 2015 var (forrige kvartal i parentes):

Alvheim (inkl, Boa), 65 % operatør: 30,9 mboepd (35,6 mboepd)
Bøyla, 65 % operatør: 8,8 mboepd (10,5 mboepd)
Volund, 65 % operatør: 7,3 mboepd (8,8 mboepd)
Vilje, 46,9 % operatør: 5,7 mboepd (6,6 mboepd)
Jette, 70 % operatør 0,5 mboepd (0,6 mboepd)
Atla, 10 % partner:          0,3 mboepd (0,3 mboepd)
Varg, 5 % partner:           0,3 mboepd (0,3 mboepd)
Jotun Unit, 7 % partner: 0,1 mboepd (0,1 mboepd)
Total 54,0 mboepd (62,8 mboepd)

Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.

Kontakt