Overleverer PUD for Valhall PWP-Fenris

16 desember 2022:

Aker BP (operatør) leverer i dag på vegne av partnerne en revidert Plan for utbygging og drift (PUD) for Valhall-feltet og en PUD for Fenris-feltet til Olje- og energidepartementet (OED).
 
Det samordnede utbyggingsprosjektet, lokalisert i den sørlige delen av Nordsjøen, omfatter en ny sentralt plassert produksjons- og brønnhodeplattform (PWP) med 24 brønnslisser, forbundet med bro til Valhall feltsenter, og en ubemannet installasjon (UI) med 8 brønnslisser ved Fenris (tidligere King Lear), som ligger 50 kilometer unna og som skal kobles til PWP gjennom utstyr og rørledninger på havbunnen.  

– Dette er et unikt prosjektsamarbeid på norsk sokkel; en samordnet utbygging som både vil sikre fortsatt stor verdiskaping fra Valhall-området, og samtidig en robust utbyggingsløsning for Fenris-funnet, sier Peter Kupka, prosjektdirektør for utbyggingsprosjektet.  

Totalt utvinnbare ressurser er estimert til 230 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe) brutto, fordelt på 160 mmboe på Fenris og 70 mmboe på Valhall. Utbyggingsplanen omfatter totalt 19 brønner, hvorav 15 ved Valhall PWP og 4 ved Fenris. Produksjonsstart er planlagt i henholdsvis andre og tredje kvartal 2027.  

Prosjektet vil også innebære en modernisering av Valhall som sikrer fortsatt drift når deler av dagens infrastruktur skal fases ut i 2028, og dermed muliggjøre produksjon av gjenværende Valhall-reserver som fra 2029 og utover som er anslått til 135-140 mmboe brutto.

I tillegg vil prosjektet tilføre Valhall kapasitet for gassbehandling som muliggjør tilknytning av nye gassfunn i området i framtiden.

Utbyggingen vil utnytte Valhalls eksisterende kraft fra land med minimale utslipp, beregnet til mindre enn 1 kg CO2/fat.  

Det felles utviklingsprosjektet innebærer betydelige synergier i utviklings- og driftsfasen for lisenspartnerne i Valhall og Fenris.  

Totale investeringer i Valhall PWP-Fenris-utbyggingen er estimert til 50 milliarder 2022-kroner.  

Økt gasseksport og minimale utslipp

Produksjonen fra Fenris vil øke gasseksporten fra Valhall gjennom den eksisterende Norpipe-rørledningen til Europa betydelig, og vil mer enn doble Valhalls gassbehandlingskapasitet. Det gir et viktig bidrag til Norges langsiktige kapasitet for stabile energileveranser til Europa.  

Det samordnede Valhall PWP-Fenris-prosjektet er en sentral bærebjelke i strategien for Valhall, og tjener flere formål: 

  • Sikrer levetidsforlengelse og fortsatt Valhall-produksjon  
  • Gir tilgang til nye volumer på Valhall og Fenris med betydelig oppsidepotensial  
  • Etablerer Valhall som et knutepunkt for gass, og med minimale utslipp fra produksjonen 

Valhall-feltet og -området gjennomgår en stor modernisering. Den nye PWP-plattformen vil bli en integrert del av Valhall-feltet og vil overta viktige område-funksjoner etter hvert som andre plattformer og anlegg fases ut.  

Videre vil PWP og Fenris UI bli konstruert med betydelig fleksibilitet for å imøtekomme videreutvikling av ytterligere ressursoppsider i området.  

Det totale ressurspotensialet som muliggjøres av Valhall PWP-Fenris-utviklingen, inkludert levetidsforlengelse, boring av nye brønner og identifiserte fremtidige muligheter, er estimert til rundt 500 mmboe.  

Flere kontrakter tildelt

Prosjektet vil bruke Aker BPs alliansemodell i gjennomføringsfasen. Totalt, inkludert investerings- og driftsfasen, vil utbyggingen ha et norsk innhold høyere enn 65 prosent over byggeperioden. 

Aker BP, på vegne av Valhall PWP-Fenris-partnerne, inngår i dag følgende kontrakter:  

  • ABB og Aker Solutions for produksjon av PWP og Fenris plattformdekk og understell. Utførelsen vil bli organisert og gjennomført gjennom Plattform-alliansen (Fixed Facilities Alliance) 
  • Subsea 7 Norge for rørledninger (SURF) og Aker Solutions for undervanns produksjonssystemer (SPS). Organisert og utført gjennom Subseaalliansen
  • Aker Solutions for modifikasjonsomfanget ved Valhall feltsenter. Organisert og utført gjennom Modifikasjonsalliansen.  

I tillegg har Aker BP og Jacktel AS inngått kontrakt for flotellet «Haven» i 2026-27.

Alle kontrakter ble tildelt etter godkjenning fra OED for tidlig prosjektforpliktelse, og er betinget av endelig PUD-godkjenning. 

Lisenser og eiere

Valhall-området – PL 006B og 033B:  

  • Aker BP 90 prosent
  • Pandion 10 prosent 

Fenris (tidligere King Lear) – PL146, 146B, 333 og 1088: 

  • Aker BP 77,8 prosent
  • PGNiG 22,2 prosent

Kontakt