Nye ansattrepresentanter valgt til styret i Aker BP

Følgende personer har blitt valgt som ansattrepresentanter til styret i Aker BP.

Styremedlemmer:

  • Ani Isabel Chiang
  • Marit Hargemark Dørum
  • Ingard Haugeberg (gjenvalgt)
  • Thomas Husvæg
  • Tore Vik (gjenvalgt)

Vararepresentanter:

  • Sarah Berg (gjenvalgt)
  • Hilde Kristin Breivik
  • Rune Fauskanger (gjenvalgt)
  • Geir Smaaskjær
  • Terje Solheim

For mer informasjon om styret i Aker BP, se akerbp.com/styret/.

Kontakt