Ny aksjekapital etter konvertering av konvertibelt obligasjonslån

 

Det vises til børsmelding av 5. desember 2011. I forbindelse med konverteringen av det usikrede konvertibele obligasjonsånet har Det norske oljeselskap den 16. desember 2011 utstedt 5.693.564 nye aksjer.

Etter utstedelsen av nye aksjer vil selskapet ha 127.915.786 aksjer, og de nye aksjene vil utgjøre 4,45 prosent av den totale aksjekapitalen i selskapet. Selskapet vil etter dette ikke ha opsjoner eller andre finansielle instrumenter utestående som kan konverteres til aksjer.  

Kontaktpersoner i Det norske oljeselskap ASA: 

Knut Evensen, Direktør investorkontakt, mobil: +47 95 07 76 22 

Teitur Poulsen, Finansdirektør, mobil: +47 95 08 28 92

Kontakt