Ni Aker BP-opererte utbyggingsplaner godkjent

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag godkjent totalt ni planer for utbygging og drift (PUD) og en plan for anlegg og drift (PAD), alle operert av Aker BP.

Samtlige utbyggingsplaner ble levert til OED i desember i fjor.

Utdypende informasjon om hvert av de godkjente PUD-prosjektene:

Samlede utvinnbare ressurser for utbyggingsprosjektene utgjør over 700 millioner fat oljeekvivalent netto for Aker BP. Gjennomsnittlig forventet balansepris er på 35-40 dollar per fat.

Utbyggingsprosjektene, sammen med en rekke tiltak for økt utvinning og effektivisering, gjør at Aker BP forventer å øke produksjonen fra drøyt 400.000 fat per dag til om lag 525.000 fat i 2028.

Utbyggingsprosjektene er forventet å bidra til mer enn 150 000 årsverk hos leverandører over hele landet. I tillegg til å sikre aktivitet og bevare arbeidsplasser, bidrar prosjektene til å utvikle teknologisk kompetanse i industrien i Norge i perioden før fornybarprosjekter er forventet å øke i omfang.

Med en gjennomsnittlig oljepris på 65 dollar per fat vil disse utbyggingsprosjektene generere netto skattebetalinger på totalt 160 milliarder 2022-kroner, og dermed utgjøre et viktig bidrag til å finansiere velferdsordninger og styrke statens evne til å støtte opp under det grønne skiftet.

PS: 16. desember 2022 leverte Aker BP og partnerne totalt ti PUD-er til OED. I mars i år varslet Aker BP departementet om at selskapet avviklet Troldhaugen-prosjektet i Edvard Grieg-området. Lenke til artikkel 21. mars 2023.

Kontakt