Kontraktstildeling for subsea prosjekleveranser til Kobra East & Gekko (KEG) feltutbygging

Aker BP har inngått avtale med den etablerte Subsea-alliansen mellom Aker Solutions, Subsea 7 and Aker BP for prosjektleveranser knyttet til KEG feltutbygging. Tildelingen er i tråd med Aker BP sin strategi for å øke verdiskapingen gjennom å etablere allianser og strategiske partnerskap med våre leverandører.

Alvheim feltet (PL203), består av reservoir-strukturene Kneler, Boa, Kameleon og Kameleon Øst, i tillegg til Viper-Kobra og Gekko-strukturene. Alvheim er også vert for andre felt i området. Lisenspartnere er Aker BP (operatør), ConocoPhillips Scandinavia AS og Lundin Energy Norway AS. Alvheim-feltet er lokalisert i midtre Nordsjøen ved grensen til britisk sektor.

Kobra East og Gekko-feltene vil bli bygget ut med subsea-installasjoner koblet opp mot produksjonsskipet på Alvheim (Alvheim FPSO). Det valgte konseptet er designet med fleksibilitet og mulighet for ytterligere subsea-utbygginger i framtiden.

Arbeidsomfanget dekket av avtalen består av ingeniørtjenester, innkjøp, fabrikasjon og installasjon (EPCI) knyttet til subsea-utstyr for KEG prosjektet, inkludert rørledninger, umbilical, subsea ventiltrær, subsea strukturer og subsea kontrollmoduler.

Totale investeringer knyttet til disse kontraktene er prosjektert til cirka 1,7 milliarder norske kroner. Installasjonskampanjene har planlagt oppstart andre kvartal 2022 og ventes ferdigstilt i første kvartal 2024.

De tildelte kontraktene knyttes til allianseavtalen inngått mellom Aker BP, Aker Solutions og Subsea 7 i 2018, og de underliggende, langsiktige rammeavtalene for subsea produksjonssystemer (SPS) og rørledninger (SURF) inngått mellom henholdsvis Aker BP og Aker Solutions og mellom Aker BP og Subsea 7 i 2015.

Prosjektstyring og ingeniørarbeid vil starte umiddelbart. Prosjektet som helhet venter på godkjenning fra myndighetene for Plan for Utbygging og Drift (PUD), som ble overlevert til Olje- og energidepartementet 30. juni.

"Subsea-alliansen mellom Aker Solutions, Subsea 7 og Aker BP har vist kapabilitet og evne til å tilføre verdi gjennom en rekke prosjektleveranser til Alvheim de siste årene. Tett og godt samarbeid mellom alle involverte – internt hos operatøren, mellom operatørselskap og leverandører, og leverandører imellom – er nødvendig for å gjøre også KEG-prosjektet til en suksess», sier Knut Sandvik, direktør for prosjekter i Aker BP.

Kontakt