Kobra East & Gekko (KEG) i produksjon før plan

Aker BP rapporterer at produksjonen har startet fra Kobra East & Gekko (KEG) i Alvheim-området. Aker BP er operatør og ConocoPhillips Skandinavia AS lisenspartner.

Ved overlevering av Plan for utbygging og drift (PUD) for KEG-prosjektet til Olje- og energidepartementet i juni 2021, var målet produksjonsoppstart i første kvartal 2024. 

– KEG-prosjektet er gjennomført sikkert og effektivt. Dette er et fantastisk eksempel på hva vi kan få til med alliansemodellen, hvor vi jobber sammen med våre leverandører som ett team mot felles mål og med felles insentiver, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

– Den suksessfulle produksjonsstarten fra KEG er et nytt kapittel i en stolt Alvheim-historie. Driftsmessig er feltet blant de mest kostnadseffektive på norsk sokkel, og ressursgrunnlaget har mangedoblet seg siden oppstarten, legger Hersvik til.

Boreoperasjoner i verdensklasse
I tillegg til at produksjonen fra KEG starter flere måneder tidligere enn anslått, er prosjektet levert under opprinnelig budsjett på åtte milliarder kroner.

– Dette har virkelig vært et one team-prosjekt hvor alliansepartnere og strategiske leverandører har levert sikkert og effektivt, og med en kontinuerlig jakt på forbedringer, sier prosjektleder for KEG, Ronny Åsbø.

KEG-utbyggingen har inkludert et ekte maratonløp under havbunnen, i den forstand at det er boret om lag 42 kilometer fra totalt fire flergrensbrønner i reservoaret. Borekostnadene utgjør en vesentlig andel av de totale investeringene i KEG-prosjektet.

– Boreoperasjonene på KEG har vært i verdensklasse, og har bidratt betydelig til at prosjektet er levert sikkert, under budsjett og foran skjema. Det har samtidig vært gode leveranser også fra de øvrige leveranselinjene i prosjektet, påpeker Åsbø.

Betydelig CO2-reduksjon per fat
KEG-utbyggingen omfatter funnene Kobra East og Gekko, som begge ligger i produksjonslisens 203. Feltet er bygget ut med undervannsinstallasjoner som kobles opp til produksjonsskipet på Alvheim-feltet (Alvheim FPSO), som er lokalisert i midtre Nordsjøen ved grensen til britisk sektor.

Utvinnbare reserver i KEG PUD er estimert til rundt 40 millioner fat oljeekvivalenter.

Med KEG i produksjon reduseres CO2-utslipp per fat betydelig, mens oljeproduksjonen fra Alvheim FPSO vil øke signifikant.

Med Alvheim til 2040

– KEG-prosjektet tilfører viktige volumer til den eksisterende produksjonskapasiteten ved Alvheim FPSO og vil muliggjøre forlenget levetid frem til 2040. Det pågående Tyrving-prosjektet, som er beregnet å komme i produksjon i 2025, vil gi ytterligere produksjon til FPSO-en, sier Alvheim-direktør, Ine Dolve.

– Partnerskapet ser store muligheter for å knytte opp ytterligere funn til den eksisterende infrastrukturen i området, legger Dolve til.

Siden oppstart i 2008 er nærmere 600 millioner fat oljeekvivalenter (olje, NGL og gass) produsert fra Alvheim området. 

Kontakt