Hanz i produksjon

Aker BP rapporterer at produksjonen har startet fra Hanz i Nordsjøen. Aker BP er operatør og Equinor og Sval Energy partnere. 

Hanz er en havbunnsutbygging tilknyttet Ivar Aasen-plattformen, som er lokalisert om lag femten kilometer lenger sør.  

Totale investeringer er i underkant av fem milliarder kroner og totale reserver er rundt 20 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe).  

– Dette er et nytt, godt eksempel på hva vi kan få til når vi jobber sammen med våre leverandører som ett team mot felles mål og med felles insentiver. I tillegg har innovative løsninger med resirkulering og bruk av trykkstøtte bidratt til lavere kost og lavere utslipp, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik. 

– Utbyggingen av Hanz-funnet er viktig for utviklingen av Ivar Aasen-området. Produksjonsstart fra Hanz bidrar til at vi kan opprettholde en god produksjon fra Ivar Aasen-plattformen, legger Hersvik til.  

Unik gjenbruk av infrastruktur og bruk av trykkstøtte 
Hanz ble påvist i 1997. I etterkant av opprinnelig Plan for utbygging drift (PUD) for Ivar Aasen-feltet, som inkluderte utbygging av Hanz, har prosjektet modnet frem en forbedret løsning med gjenbruk av undervanns produksjonsutstyr (SPS) fra Jette-feltet. Det er første gang produksjonsutstyr er gjenbrukt i en ny feltutbygging på norsk sokkel. 

I tillegg ble strategien for hvordan oljen og gassen skal produseres endret ved bruk av krysstrømningsbrønn for vanninjeksjon. Det gir vesentlig redusert kraftforbruk, mindre bruk av kjemikalier og mindre utstyr på havbunnen. 

– Den valgte utbyggingsløsningen gir både bedre prosjektøkonomi og betydelig lavere utslipp og miljøavtrykk enn det vi opprinnelig planla for. Dette er helt i tråd med Aker BPs kontinuerlige jakt på forbedringer, hvor målet er å produsere med lav kost og lave utslipp, sier direktør for prosjekter i Edvard Grieg og Ivar Aasen-området, Stine Kongshaug McIntosh. 

Siden utbyggingsløsningen for Hanz ble endret etter at PUD for Ivar Aasen var levert, sendte partnerskapet i desember 2021 en formell underretning om investeringsbeslutning og valgt konsept til myndighetene. 

Minimale utslipp 
Ivar Aasen-feltet ligger på Utsirahøyden i den nordlige delen av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy.  

Feltet ble funnet i 2008, og ble satt i sammenheng med andre funn i området, blant annet Hanz som ble påvist allerede i 1997. Første olje fra Ivar Aasen ble produsert 24. desember 2016. 

Ivar Aasen får strøm fra Edvard Grieg-plattformen, som ligger ti kilometer mot sørøst. CO2-utslippene fra Ivar Aasen er redusert til et minimum etter at feltet i 2022 fikk strøm fra land via Johan Sverdrup-feltet.  

Om Hanz 

  • Lisens 028 B 
  • Rettighetshavere: Aker BP (35%, operatør), Equinor (50%), Sval Energy (15%) 

Kontakt