Fusjonen mellom Aker BP og Lundin Energys olje- og gassvirksomhet gjennomført

Lundin Energys olje- og gassvirksomhet ble overført til Aker BP 30. juni. – Vi skal skape verdens beste olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktivt utbytte. I tillegg har vi en viktig rolle i det globale energiskiftet, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Det sammenslåtte selskapet er den nest største operatøren på norsk sokkel. Selskapet har en stor ressursbase som gir et meget godt grunnlag for videre vekst, og er ledende både på kostnad- og utslipp per fat.

  • I 2016 gikk Aker ASA i tospann med bp for å slå sammen Det Norske og BP Norge til Aker BP. Ambisjonen den gang var å skape det ledende lete- og produksjonsselskapet offshore. Nå tar vi det ett skritt videre, i samarbeid med Lundin-familien. Sammen skal vi videreutvikle Aker BP til fremtidens olje- og gasselskap. Vi skal være i front innen lav kost, lav karbon, lønnsom vekst og attraktivt utbytte, og vi skal lede an i å skape fundamentale forbedringer blant annet gjennom digitalisering, sier styreleder i Aker BP, Øyvind Eriksen.

Det beste teamet

Aker BP er unikt posisjonert for lønnsom vekst. Selskapet vil operere eller delta som partner i de fleste store feltutbyggingene på norsk sokkel de neste årene, med NOAKA, ny sentralplattform på Valhall, King Lear tie-back til Valhall, Wisting og Skarv satellitter som de største. I sum planlegger Aker BP å investere over 150 milliarder kroner i utbyggingsprosjekter frem mot 2030. I samme periode skal selskapet bore rundt 180 nye brønner og gjennomføre et spennende leteprogram. Alt dette vil bidra til betydelig produksjonsvekst i årene som kommer.

  • Det ledende selskapet må også ha det ledende teamet. Med sammenslåingen av Aker BP og Lundin mener jeg vi har det beste laget på norsk sokkel. Men vi trenger enda flere til å bli med på å skape fremtidens olje- og gass-selskap, sier Hersvik.

Skal returnere mer til samfunnet

Utbyggingsprosjektene, leteaktiviteten og drift av de seks feltsentrene Aker BP opererer skaper store positive ringvirkninger for leverandørindustrien og titusener av arbeidsplasser hos høykompetente bedrifter landet rundt.

  • Det er de samme bedriftene som skal videreutvikle kunnskap og kompetanse til å levere fornybarprosjekter, sier Hersvik.

Han påpeker at energiomstillingen er den største og viktigste strategiske utfordringen næringen noensinne har stått i.

  • Verden trenger mer bærekraftig, kostnadseffektiv og pålitelig energi. Aker BP er allerede i dag blant olje- og gasselskapene i verden med lavest CO2-intensitet. Vi er i rute til å nå målet om 50 prosent kutt i egne utslipp innen 2030, og vi planlegger å nøytralisere de resterende utslippene, sier Hersvik
  • I tillegg til å redusere utslipp, må olje- og gassressursene forvaltes på en måte som gir enda mer tilbake til samfunnet, understreker han.

Aker BP satser derfor tungt på en rekke digitaliseringstiltak som har som mål å øke produktiviteten. Samtidig samarbeider bedriften tett med sine alliansepartnere. Alt for å maksimere verdiskapingen og redusere utslippene. Selskapet vil lede an i transformeringen av olje- og gassnæringen.

  • Vi ønsker at bransjen skal jobbe tettere sammen og dele mer. Vi skal bygge grunnlaget for at nye næringer kan vokse frem. Vi skal redusere utslippene fra vår virksomhet. Og vi skal øke lønnsomheten. Økt verdiskaping gir staten og våre eiere kapital som også kan investeres i nye næringer, sier Hersvik.

Integrasjon i tre faser

Nyheten om Aker BPs overtakelse av Lundin Energy’s olje- og gassvirksomhet ble annonsert 21. desember 2021.

Sammenslåingen gjennomføres i tre trinn:

  • Fra 1. juli i år vil Lundin Energy Norway AS operere som et heleid datterselskap av Aker BP ASA. Datterselskapets navn endres til ABP Norway AS.
  • Fra 1. oktober blir alle ansatte fullt integrert i en samlet organisasjon.
  • ABP Norway AS vil deretter etter planen bli fusjonert med Aker BP ASA så snart det er praktisk gjennomførbart.

For mer informasjon om sammenslåingen, besøk www.akerbp.com.

Kontakt