Feiret byggestart for Skarv Satellittprosjekt i Sandnessjøen

Tirsdag 29. august markerte Aker BP, Aker Solutions og Subsea 7 at produksjonen av den første av tre havbunnsinstallasjoner (subsea-manifolder) til Skarv satelittprosjekt (SSP) har startet i verkstedhallene til Aker Solutions i Sandnessjøen. 

Milepælen ble feiret sammen med ansatte fra operatør Aker BP og partnere i Subsea alliansen (Aker Solutions og Subsea 7), og fra Modifikasjonsalliansen (Aker BP og Aker Solutions). Modifikasjonsalliansen skal gjennomføre omfattende modifikasjoner på Skarv produksjonsskip for å ta imot produksjon fra satellitt-utbyggingene. 

Aktivitetspakken virker

Plan for Utbygging og Drift (PUD) for de tre Aker BP-opererte utbyggingene ble overlevert til Olje- og energidepartementet i desember i fjor, og godkjent i juni i år. 

Utbyggingsprosjektet har høy lønnsomhet og sikrer forlenget levetid for Skarv produksjonsskip. Skarv satellittprosjekt er også et direkte svar på aktivitetspakken som ble vedtatt i Stortinget for tre år siden. Den skulle sikre aktivitet, bevare arbeidsplasser, utvikle kompetanse og videreutvikle industrien i en tid som var preget av pandemi, rekordlave oljepriser og brått fall i investeringer.

Markeringen hos Aker Solutions i Sandnessjøen tirsdag synliggjør at byggingen av de store subsea-konstruksjonene til satellittfeltene rundt Skarv nå er i full gang. 

Markeringen var også en anerkjennelse av den gode starten Modifikasjonsalliansen har fått på pre-fabrikasjonsarbeidet hos Aker Solutions i Sandnessjøen og Mosjøen. En betydelig del av ingeniør- og konstruksjonsarbeidet utføres på Helgeland. 

Største utbygging i Norskehavet

Skarv Satellittprosjekt (SSP) er den desidert største utbyggingen i Norskehavet de neste årene, og omfatter gass- og kondensatfunnene Alve Nord, Idun Nord og Ørn. Hver av utbyggingene består av en bunnramme med fire brønnslisser og to brønner, som skal knyttes tilbake til Skarv produksjonsskip (FPSO), lokalisert i den nordlige delen av Norskehavet.

Totale investeringer er estimert til nær 17 milliarder 2022-kroner. Utvinnbare ressurser i de tre utbyggingene er omtrent 120 millioner fat oljeekvivalent (mmboe), hovedsakelig gass. Produksjonsstart er planlagt i tredje kvartal 2027.

Utbyggingen av de tre funnene koordineres av ett prosjektteam for å redusere kostnadene gjennom felles infrastruktur og for å høste synergier på tvers av leveransene.

Ringvirkninger

Aker BP bruker selskapets alliansemodell i gjennomføringsfasen, inkludert Subsea alliansen med Aker Solutions og Subsea 7, og Modifikasjonsalliansen med Aker Solutions.

Rundt 60 prosent av investeringene forventes levert av norske leverandører. 

Synlige eksempler er de store subsea-manifoldene som skal bygges på Aker Solutions verft i Sandnessjøen. Prosjektet har i tillegg som mål å bruke lokale underleverandører i størst mulig grad, for å øke de regionale effektene på Helgeland.

De regionale leveransene til Skarv Satelittprosjekt er et resultat av langsiktighet og bygging av kompetanse i området, blant annet etter gode leveranser til Ærfugl-prosjektet.

Gass til Europa

Skarv Satellittprosjekt igangsettes vel ti år etter at produksjonen startet fra Skarv-feltet. I dette tiåret har Skarv vært en pålitelig leverandør av olje og ikke minst gass til Europa, og produserer nå ca. 22 millioner standard kubikkmeter med gass og ca. 25 000 fat kondensat hver dag. 

Skarv har også skapt store verdier for det norske samfunnet og for partnerne, og har ikke minst skapt betydelige ringvirkninger langs hele Helgelandskysten.

Nå sikter Skarv mot 2040. Utbygging og produksjon fra Skarv satellittene er helt avgjørende for å lykkes. Produksjonen fra de tre utbyggingene vil ha lave CO2-utslipp på ca 4,5 kg per fat, og vil etter oppstart stå for omtrent 60 prosent av Aker BPs nettoproduksjon fra Skarv-området i flere år. I tillegg baner SSP-utbyggingen vei for fremtidige utbygginger i området, knyttet til nye funn, som kan bidra til langvarig høy produksjon fra Skarv FPSO.

Kontakt