Endringer i Aker BPs hovedledelse

Aker BP gjør endringer i den øverste ledelsen i selskapet. Endringen kommer som følge av redusert aktivitetsnivå og påfølgende behov for å justere organisasjonsstrukturen i selskapet.

Evy Glørstad blir direktør for det nye forretningsområdet Leting og Reservoar fra oktober 2020. Ole-Johan Molvig, som har vært direktør for Reservoar går da ut av hovedledelsen.

-Ole-Johan Molvig har vært i Aker BP siden 2009 og har bidratt til at selskapet har blitt ledende ved å bygge en solid ressursbase og ta i bruk ny teknologi som muliggjør økt utvinning. Jeg ønsker å rette en stor takk til Ole-Johan for alt det han har levert for selskapet, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Molvig fortsetter i en annen rolle i selskapet.

-Vi ser at oljeprisen trolig kan forbli lav over tid. Aker BP er proaktive i forhold til dette, reduserer aktivitetsnivået og omorganiserer nå disse to områdene for å best mulig utnytte den totale kompetansen i selskapet, uttaler Hersvik.

Evy Glørstad har doktorgrad i petroleumsgeologi/sedimentologi. Hun har bred erfaring som geolog fra BP i Norge og USA. Hun har hatt en rekke lederstillinger i Aker BP siden hun begynte i selskapet, og har siden juli 2018 ledet selskapets letevirksomhet, og vært en del av selskapets Hovedledelse.

Kontakt