Alle eks-Lundin-ansatte innlemmet i Aker BP-organisasjonen

Fra 1. oktober er alle ansatte fra tidligere Lundin Energys olje- og gassvirksomhet innlemmet i Aker BP ASA-organisasjonen. Hovedledelsen er justert fra samme dato.

– Vår ambisjon er å skape fremtidens olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktivt utbytte. Det ledende selskapet må ha det ledende teamet. Med alle ansatte fullt integrert i én Aker BP-organisasjon, er jeg sikker på at vi har det beste laget på norsk sokkel, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Lundin Energys E&P-virksomhet ble overført til Aker BP 30. juni. Datterselskapets navn endret fra Lundin Energy Norway AS til ABP Norway AS, og har siden fungert som et heleid datterselskap av Aker BP ASA, brandet under Aker BP-logoen.

Fra 1. oktober er alle ansatte fullt integrert og har en @akerbp.com e-postadresse.

Edvard Grieg-feltet blir også drevet og administrert av personell i Aker BP fra denne datoen.

Hovedledelsen (Executive Management Team – EMT) er justert og gjenspeiler selskapets strategi, oppsett og aktivitetssett.
 
Siste fase: Én juridisk enhet
De juridiske enhetene Aker BP ASA og ABP Norway AS vil begge eksistere i påvente av endelig fusjon til én juridisk enhet.

Den endelige fusjonen, med overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser inkludert gjenværende kontrakter fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, er planlagt gjennomført så snart som praktisk mulig, estimert innen utgangen av 2022.

Nest størst på norsk sokkel
Det sammenslåtte selskapet er det nest største operatørselskapet på norsk sokkel. Aker BP har en betydelig ressursbase som gir et svært godt grunnlag for videre vekst, og leder an når det gjelder både lave kostnader og lave utslipp per fat.

PS: Info til leverandører og lisenspartnere
Leverandører og partnere til begge selskap har mottatt informasjon direkte fra Aker BP ASA og ABP Norway AS knyttet til praktiske konsekvenser i mellomperioden frem til den endelige konsolideringen til ett selskap.

Kontakt