Aker BP tildelt 17 lisenser i TFO 2022

Aker BP er tildelt andeler i 17 nye utvinningstillatelser (lisenser) på norsk sokkel, hvorav ni som operatør ved tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO 2022).

Av de 17 utvinningstillatelsene tildelt Aker BP er 13 i Nordsjøen (seks som operatør) og fire i Norskehavet (tre som operatør). 

– Vi er veldig fornøyde med denne tildelingsrunden. Vi ser flere interessante vekstmuligheter og letemodeller som har potensial både til nye funn og til å skape nye utbyggingsmuligheter for Aker BP. Tildelingene støtter også opp om vår ambisiøse letestrategi og selskapets strategiske prioritet for å etablere den neste bølgen av lønnsomme vekstmuligheter, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og reservoar i Aker BP.

– De årlige TFO-tildelingene fortsetter å være en svært viktig bidragsyter til at Aker BP kan opprettholde en høy leteaktivitet i modne områder på norsk sokkel. Tildelingene styrker Aker BPs posisjon på sokkelen. Dette gir oss et godt grunnlag for å videreføre vår aktive letestrategi, sier Seljebotn.

Tildelingene i TFO 2022-runden ble annonsert av Olje- og energidepartementet tirsdag 10. januar 2023. Totalt ble 47 lisenser tildelt til 25 selskap.

For mer informasjon, se Olje- og energidepartementets nettsted http://oed.dep.no.
 

Kontakt