Aker BP-prosjekter skaper 145 000 årsverk hos norske leverandørbedrifter

Aker BP skal investere 150 milliarder kroner i utbyggingsprosjekt på norsk sokkel de neste fem-seks årene. Prosjektene Aker BP er operatør for vil alene bidra til 145 000 årsverk i Norge og 170 milliarder kroner i forventet skatt til staten.

– Tiltakspakken et bredt flertall på Stortinget vedtok for to år siden har vært en fantastisk suksess for både leverandørindustri og samfunnet for øvrig, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

Rigget for lønnsom vekst

Etter sammenslåingen med Lundin Energy 30. juni i år, jobber Aker BP med totalt 15 utbyggingsprosjekt på norsk sokkel hvor Plan for utbygging og drift (PUD) skal leveres Olje- og Energidepartementet i løpet av året.

Det største utbyggingsprosjektet er i NOAKA-området i Nordsjøen, en samordnet utbygging av flere felt hvor totale investeringer er anslått til om lag 80 milliarder norske kroner (10 milliarder amerikanske dollar). Dette prosjektet vil alene skape rundt 50 000 norske årsverk i utbyggings- og driftsfasen.

Bygging av ny plattform på Valhall-feltet helt sør i Nordsjøen, og oppkobling av Fenris-feltet (tidligere King Lear) til den nye plattformen, har en kostnadsramme på 40 – 50 milliarder kroner, vil gi 65 000 norske årsverk i samlet sysselsetting.

Utbygging av flere satellitt-felt i nærområdet til Skarv produksjonsskip i Norskehavet er den tredje største utbyggingen som Aker BP er operatør for. Investeringene er beregnet til 16-20 milliarder kroner, samlet sysselsetting 8500 årsverk. Aker BP har også flere undervannsutbygginger som kobles til feltene Alvheim, Edvard Grieg og Ivar Aasen, alle i Nordsjøen.

Anslagene fremkommer i konsekvensutredningene for prosjektene. Sysselsettingseffekten av samtlige prosjekt Aker BP er operatør for beregnes til 145 000 norske årsverk. I tillegg kommer blant annet ringvirkningene av Aker BPs andel i Wisting-utbyggingen, hvor Equinor er operatør.

Konkurransefortrinn

Hersvik peker på kontrasten til våren 2020, som var preget av pandemi, en oljepris som kollapset og en industri som satte alle bremsene på.

– Da vi stod midt i krisen, viste det norske samfunn seg fra sin aller beste side. Myndighetene, partiene på Stortinget, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og industrien – alle snakket sammen og søkte løsning på en dramatisk situasjon for leverandørbedrifter landet rundt. Resultatet ble en tiltakspakke som et bredt flertall på Stortinget vedtok juni 2020. Denne tiltakspakken gjorde at oljeselskapene turte å satse igjen. Hjulene kom i gang. Og nå får leverandørene store og viktige oppdrag, sier Hersvik.

Kravet fra politikerne til oljeselskapene var å bruke tiltakspakken til å sikre aktivitet, bevare arbeidsplasser og utvikle kompetanse i industrien i Norge i perioden før fornybarprosjekter øker i omfang.

– Nå står vi her litt over to år senere og ser det direkte resultatet av tiltakspakken som ble vedtatt, sier Hersvik, og viser senest til tildeling av en milliardkontrakt til Rosenberg Worley i Stavanger for å bygge deler av den nye sentralplattformen på Valhall-feltet. Kontrakten, som ble annonsert 26. august, sikrer full aktivitet ved Stavanger-verftet i to år, med oppstart andre halvår 2023.

– I tillegg bygger vi sammen med blant andre Cognite, Aize og Aker Solutions opp ny digital kunnskap og setter ny standard innen planlegging og gjennomføring av store utbyggingsprosjekt. Dette kompetanseløftet gir norske leverandørbedrifter en konkurransefordel når de skal kjempe om fornybarprosjektene fremover globalt, sier Hersvik.

400 milliarder kroner i skatt

Utbyggingsprosjektene, samt en rekke tiltak for økt utvinning og -effektivisering gjør at Aker BP forventer å øke produksjonen fra dagens 400 000 fat per dag til om lag 525 000 fat i 2028.

– Vi skal lede an i transformeringen av olje- og gassnæringen. Vi satser tungt på en rekke digitaliseringstiltak med mål om å skape en produktivitetsrevolusjon i olje- og gassbransjen. Samtidig samarbeider vi tett med våre alliansepartnere, alt for å maksimere verdiskapingen og redusere utslippene.

Hersvik understreker samtidig at energiomstillingen er den største og viktigste strategiske utfordringen norsk industri noensinne har stått i, og at i tillegg til å redusere egne utslipp, må olje- og gassressursene forvaltes på en måte som gir enda mer tilbake til samfunnet.

Inkludert de rundt 170 milliarder kronene fra nye utbyggingsprosjekter, anslår Aker BP i løpet av de neste ti årene totalt å bidra med over 400 milliarder kroner til statskassen i form av skatt.

Kontakt