Aker BP og Halliburton samarbeider om å utvikle neste generasjons feltutviklingsplanlegging

Aker BP og Halliburton Company (NYSE: HAL) kunngjorde i dag at selskapene utvikler neste generasjons programvare for planlegging av feltutviklinger. Samarbeidet skal levere en ny skyapplikasjon – Field Development Planning (FDP) – fra Halliburton.

Arbeidet vil også utvide omfanget på den eksisterende applikasjonen Digital Well Program®, en DecisionSpace® 365 skyapplikasjon. Den er bygget på en åpen arkitektur og gir integrert brønnplanlegging og -utforming for økt samarbeid og bedre samspill mellom boreaktiviteter. 

FDP er bygget på plattformen OSDUTM Data Platform. Skyapplikasjonen endrer den manuelle prosessen med å samordne feltutviklingsdata. Beslutningsprosessen blir mer effektiv og reviderbar, og FDP gir et felles revisjonsspor for hele undergrunnsmiljøet. Gjennom FDP får selskapene en bedre forståelse for usikkerhet og risiko forbundet med ulike konsepter for feltutbygging.  

– Vi er fornøyde med å utvide det tette samarbeidet vi har med Aker BP. Nå utarbeider vi et topp moderne, intelligent system som gjør at vi kan videreutvikle arbeidet med feltutvikling fra den manuelle prosessen som brukes i de fleste selskaper i dag, sier Jeff Miller, styreleder og administrerende direktør i Halliburton.

– FDP gir et helhetlig bilde av feltutvikling og brønnkonstruksjon, noe som gjør at Aker BP kan fatte raskere og bedre beslutninger rundt undergrunn, reservoar og produksjon. Det gir optimale investeringer og størst mulig avkastning på selskapets eiendeler, sier Miller. 

– Målet er at Aker BP skal være et heldigitalt og nesten helautomatisert selskap mot slutten av dette tiåret. Vi skaper nå et økosystem der arbeidsprosessene blir sømløst integrert og data flyter fritt. Halliburton er en viktig partner i denne strategien. Gjennom FDP kan vi øke effektiviteten, sikre størst mulig verdiskaping og fatte databaserte beslutninger for hele feltutviklingskonsepter. Det betyr videre at vi kan forstå og redusere risiko og usikkerhet på et helt nytt nivå, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.  

– I framtiden vil vi ha mange forskjellige scenarier for feltutvikling på plass gjennom FDP. Det vil gi oss en helt ny forståelse for hvordan ingeniørarbeid modnes gjennom de ulike utviklingsfasene. Samarbeid og åpenhet på tvers av feltene våre tas til et nivå som vi ikke har sett i bransjen før, sier Hersvik. 

Halliburton og Aker BP bygger på et nært og strategisk samarbeid gjennom flere år.  

– Sammen revolusjonerer vi allerede brønnkonstruksjon ved hjelp av nyskapende kompetanse, smidige prosesser og banebrytende teknologi. Vi har suksess med Collaborative Well Planning som gir optimale brønnplasseringer, redusert risiko og økte ressurser. Vi nærmer oss å designe en brønn på en dag, med høy kvalitet, i Digital Well Programme som er bygget på Halliburtons åpne IEnergy-løsning. Med FDP tar vi nå den digitale omstillingen til et nytt nivå, sier Tommy Sigmundstad, direktør for boring og brønn i Aker BP.  

Om Aker BP 
Aker BP er et uavhengig selskap med lete-, utviklings- og produksjonsaktiviteter på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør for Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup. Aker BP har sitt hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs med ticker “AKRBP”. Mer om Aker BP på www.akerbp.com

Om Halliburton 
Halliburton ble grunnlagt i 1919, og er en av verdens største leverandører av produkter og tjenester til energiindustrien. Med nærmere 40.000 ansatte, som representerer 130 nasjonaliteter i mer enn 70 land, hjelper selskapet kunder å skape størst mulig verdiskaping gjennom reservoarets livssyklus − fra funn av hydrokarboner og styring av geologiske data, til boring og formasjonsvurdering, brønnkonstruksjon og -komplettering, og optimalisering av produksjon gjennom feltets levetid. Besøk selskapets nettsted på www.halliburton.com. Følg Halliburton på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram og YouTube

Kontakt