Ærfugl fase 1-prosjektet i produksjon

Operatør Aker BP og partnere Equinor, Wintershall Dea og PGNiG rapporterer at produksjonen har startet fra Ærfugl fase 1 i Norskehavet. 

-Jeg er virkelig stolt av leveransene fra prosjektteamet og våre alliansepartnere. Dette særdeles lønnsomme prosjektet er gjennomført sikkert og effektivt på tid og innenfor budsjett. Dette er Ett Team på sitt aller beste, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Ærfugl-utbyggingen er et av de mest lønnsomme som gjennomføres på norsk sokkel. Opprinnelig “life of field” balansepris var 18,5 dollar fatet (omregnet fra gass). Økte reserveanslag, tidligere produksjonsstart, styrket dollar og raskere skattemessige avskrivninger har redusert balanseprisen for prosjektet til under 15 dollar fatet. 

-Aker BPs mål er å produsere olje og gass så kostnadseffektivt som mulig for å maksimere verdiskapingen for våre eiere og samfunnet for øvrig – med lavest mulig klimaavtrykk. Den suksessfulle produksjonsstarten fra fase 1 av Ærfugl viser vår evne til å levere på denne strategien, legger Hersvik til.  

300 millioner fat

Ærfugl-utbyggingen er et stort subsea-prosjekt utviklet i to faser. Undervannsinstallasjonene er koblet til produksjonsskipet på Skarv-feltet (Skarv FPSO), som er lokalisert ca. 210 kilometer vest for Sandnessjøen.

Plan for utbygging og drift (PUD) for Ærfugl ble godkjent av Olje- og energidepartementet i april 2018. 

Reservoaret inneholder omtrent 300 millioner fat produserbare oljeekvivalenter. 

Totale investeringskostnader for Ærfugl-prosjektet er på rundt åtte milliarder kroner. 

Forbedringer

Reorganisering av verdikjeden gjennom strategiske partnerskap og allianser er en viktig del av Aker BPs strategi.Alliansene innenfor undervannsinstallasjon (subsea), boring og brønn (semi) og modifikasjoner har alle vært helt sentrale i levering av Ærfugl-prosjektet. 

Alliansene har levert på tid og kost, til tross for utfordringene som håndteringen av Covid-19 har skapt; i tillegg er det gjennomført en rekke store forbedringer siden PUD-en ble godkjent. Dette inkluderer både betydelig akselerert fremdrift og vesentlig bedre lønnsomhet, sier direktør for prosjekter i Aker BP, Knut Sandvik.

Utbyggingen av Ærfugl er basert på særlig to nyutviklede teknologier:

 • Mer effektiv drenering av reservoaret ved at det er installert nye, vertikale ventiltrær («juletrær»).

 • Langdistanse, elektrisk oppvarmede rørledninger på havbunnen for å unngå isdannelse i gassrørledningen. Teknologien innebærer en betydelig økt effektivitet i oppvarming sammenlignet med tradisjonell teknologi og muliggjør tilknytning av felt over lengre distanse.

I tillegg er reserveanslagene økt siden PUD ble godkjent etter grundig arbeid som har gitt bedre forståelse det langstrakte reservoaret.

Styrker Skarv-området

Produksjonen fra Ærfugl bidrar til å forlenge levetiden til Skarv FPSO med fem år. 

-Ærfugl er en viktig del av utbyggingen- og verdiskapingen fra Skarv-området. Når begge fasene av Ærfugl er i gang, gir det en betydelig forbedret utnyttelse av prosessanlegget på Skarvskipet. Vi anslår at Ærfugl bidrar til en dobling av produksjonen gjennom Skarv FPSO, sier direktør for drift og feltutvikling i Skarv-området, Sverre Isak Bjørn. 

-Produksjonen fra Ærfugl vil også bidra til en betydelig økt energieffektivisering på Skarvskipet. CO2-utslipp per produsert fat vil bli redusert med så mye som 30-40%, sier Bjørn.

Suksess med leting rundt Skarv i 2019 har gitt nye perspektiver på geologien i området, noe som har gitt nye ideer til boremål i årene framover.

-Vi jobber tett og godt sammen med våre lisenspartnere. Sammen har vi utviklet et godt strategisk fundament for fremtiden på Skarv, legger Bjørn til.

Full fart for fase 2

Fase 1, som utvikler den sørlige delen av Ærfugl-feltet, består av tre nye brønner. Fase 2 består av ytterligere tre brønner i den nordlige delen av feltet. 

-Den vellykkede oppstarten fra fase 1 er en viktig milepæl og en helt sentral leveranse for prosjektet. Samtidig blir det lite tid til feiring; vi skal opprettholde trykket og levere fase to sikkert og på tid og kost innen utløpet av neste år, sier prosjektleder for Ærfugl-utbyggingen, Tom Storvik.

Han peker på det gode og effektive samarbeidet i- og mellom de involverte alliansene som en helt sentral suksessfaktor for de gode leveransene.

-Subsea-alliansen med Aker BP, Subsea 7 og Aker Solutions har levert fundamentale forbedringer og dokumentert økt verdiskaping over flere år. Leveransene fra semi-borealliansen med Odfjell og Halliburton, og modifikasjonsalliansen med Aker Solutions i samarbeid med Kongsberg Maritime har vært veldig viktige for å komme i mål. Produksjonsoppstarten fra fase 1 viser i praksis hvordan alliansene setter oss i stand til å øke verdiskapingen og levere i tråd med vår ambisiøse forbedringsagenda, sier Storvik.  

FAKTA OM ÆRFUGL-FELTET 

 • Ærfugl-feltet, som strekker seg 60 km og er mellom 2-3 km bredt, er et gassreservoar.
 • Reservoaret inneholder omtrent 300 millioner fat produserbare oljeekvivalenter. 
 • Totale investeringskostnader for Ærfugl-prosjektet er på rundt åtte milliarder kroner. 
 • Det totale prosjektet ‘life of field’ har en balansepris på under 15 dollar fatet (omregnet fra gass). Det gjør feltutbyggingen til ett av de mest lønnsomme som gjennomføres på norsk sokkel. 
 • Ærfugl ble først satt i produksjon med testprodusenten A-1H i 2013, og har siden produsert til Skarv FPSO.
 • I april i år startet produksjonen fra den første Ærfugl-fase 2-brønnen – mer enn tre år tidligere enn opprinnelig plan. 
 • De resterende to «fase 2-brønnene» vil komme i drift i 2021 – to år tidligere enn i opprinnelig plan.
 • Ærfugl produserer via Skarv FPSO, lokalisert rundt 210 kilometer vest for Sandnessjøen.
 • Subseautbyggingen, som består av verdensledende teknologi og byggeklosser fra hele verden, samles for ferdigstilling og utskipning i Sandnessjøen.
 • Ærfugl-prosjektet har gitt betydelige lokale ringvirkninger for lokale leverandører i Helgelandsregionen. 

Kontakt