Bærekraftig utvikling ved hjelp av robotteknologi

Teknologiutvikling er viktig for Aker BP. Selskapet søker hele tiden bedre og mer effektive måter å løse oppgaver på.

Robotsatsning

Sammen med selskapet Remotion har Aker BP utviklet roboter som kan vaske, høytrykks spyle, sandblåse og male skipssider på en miljøvennlig og effektiv måte.

Teknologien ble nylig testet på et skip i Farsund. Aker BP planlegger ytterligere testing offshore på Alvheim i sommer.

Roboten må gå gjennom omfattende testing før den kan kommersialiseres. Det stilles strenge krav til systemet og det må fungere både med tanke på drift, prestasjon og kvalitet.

Et smart konsept kan gi operatøren gevinster i form av bedre HMS og økt effektivitet.

– Bærekraft er viktig for oss. Robocoat samler alt avfall i containere på dekk. Etter en renseprosess blir rent vann blir sluppet ut i havet og restene blir fraktet til land for ansvarlig avfallshåndtering. Dette dreier seg om store mengder microplast og kjemikalier, som ellers kunne ha havnet i havet, forteller Ingvill Bækø, Prosjektleder i Aker BPs teknologimiljø. 

Utholdenhet

Prosjektet startet med konseptstudier høsten 2018. Siden det har selskapene jobbet godt sammen for å utvikle en funksjonell og anvendbar robot, med potensial for å forbedre en vanskelig manuell arbeidsprosess knyttet til vedlikehold av skrog.

– Det har vært et utfordrende prosjekt med opp- og nedturer, av både teknisk og praktisk art, sier Bækø.

– Det har handlet om å ikke gi opp, men løse de utfordringene en etter en. Innovasjon og teknologiutvikling er krevende og det er ikke alltid resultatet blir bra nok til å kommersialisere produktet.

Roboten har vært gjennom et kjempeløp de siste årene. For oss som jobber i prosjektet er det deilig å se at vi nå nærmer oss slutten og at den begynner å fungere slik den var tiltenkt. Vi er veldig fornøyde.

Ingvill Bækø
Prosjektleder i Aker BPs teknologimiljø

Roboter i arbeid

Ingvill spår at flere roboter vil introduseres på arbeidsplassen i årene som kommer.

– Vi forventer at roboter vil utføre oppgaver raskere og sikrere. Robotene skal ikke ta over eller erstatte mennesker, men bli gode verktøy som operatørene vil benytte i arbeidet sitt, forklarer Ingvill.

Bærekraft er viktig for oss. Robocoat samler alt avfall i containere på dekk. Etter en renseprosess blir rent vann blir sluppet ut i havet og restene blir fraktet til land for ansvarlig avfallshåndtering. Dette dreier seg om store mengder microplast og kjemikalier, som ellers kunne ha havnet i havet.

Ingvill Bækø
Prosjektleder i Aker BPs teknologimiljø

Flere spennende prosjekter

Aker BP utvikler sjelden teknologien alene, men er avhengig av leverandører for å realisere prosjektene.

– Nå jobber vi med dyktige selskaper på flere spennende teknologiutviklingsprosesser. Det er et positiv samspill der vi trenger hverandre for å lykkes. Når teknologien er ferdig kvalifisert blir den tilgjengelig for alle operatører på markedet forteller Thomas Bognø, VP for Concept Development og Technology i Aker BP.

– Når operatørselskap og leverandører jobber sammen på denne måten bidrar de til verktøykassen, som flere industrier kan dra nytte av, og som bidrar til bærekraftig industri i Norge, avslutter Thomas.

Dette er bare en av flere viktige tester i 2021. Bli med oss på fortsettelsen.

Thomas Bognø
VP for Concept Development og Technology i Aker BP