Bærekraftig plugging med ny teknologi

Aker BP var første operatør i verden til å bruke en bismuth-legering til plugging av toppseksjonen i gamle oljebrønner. Teknologien blir nå brukt på 30 brønner på Valhallfeltet. Dette gir en tryggere, permanent plugging av brønner.

Det gigantiske Valhall-feltet i den sørlige delen av Nordsjøen har produsert over en milliard fat oljeekvivalenter. Gamle oljebrønner må plugges for å gi plass for nye brønner som vil sikre 40 nye år med produksjon fra Valhall. Ambisjonen er faktisk å produsere to milliarder fat fra området.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe på Valhall i mange tiår framover. Det betyr at vi må sørge for sikker nedstenging av gamle brønner, slik at det er trygt for oss å være der når vi fortsetter å produsere og bore nye brønner samtidig. Vi bruker den beste tilgjengelige teknologien, og i dette tilfellet, for toppseksjonen i de gamle brønnene, betyr det bismuth, sier Martin Knut Straume, som er Aker BPs sjefingeniør for brønnplugging.

Har bidratt til utvikling av bismuth-teknologi

Laurent Delabroy, Egil Thorstensen, Kjetil Vadseth og Martin Straume har jobbet med å kvalifisere bismuth-teknologien i Aker BP.

Modernisering av en gammel gigant

Aker BP har allerede startet arbeidet med å fjerne det gamle feltsenteret på Valhall. Boligplattformen ble fjernet i 2019, og ytterligere to installasjoner vil bli borte i løpet av de neste fem årene. Alle brønner som er knyttet til den gamle boreplattformen vil plugges permanent i løpet av 2021.

– For å si det enkelt setter vi korken tilbake i champagneflasken, sier Egil Thorstensen med et smil.

– Vi er nå i gang med å installere bismutplugger i toppseksjonen i alle brønnene, det vil si i det øverste 30-tommers lederøret. Det er det siste vi gjør før vi kutter og trekker rørene fra havbunnen opp til plattformen, og brønnen blir forlatt på permanent basis, sier boreingeniøren. Han har deltatt i arbeidet med å kvalifisere bismuth-teknologien i Aker BP.

Plugging av brønner på Valhall kan by på en ekstra utfordring både på grunn av migrering av gass til overflaten og på grunn av innsynkning og sammenpressing. Havbunnen rundt Valhall-feltet har sunket sju meter siden starten på 1980-tallet, og toppen av reservoaret har sunket om lag 15 meter.

Sement, som vanligvis brukes som barrieremateriale ved plugging av brønner, kan svikte hvis den utsettes for spenning i borehull eller foringsrør i forbindelse med innsynkning og sammenpressing. I verste fall kan hydrokarboner fra de gamle brønnene migrere oppover og potensielt lekke ut i havet.

– Aker BP installerte en testplugg for to år siden, og ble med det den første operatøren i verden til å bruke en bismuthlegering i brønnens toppseksjon. Når vi bruker denne teknologien, sørger vi for at pluggen er 100 prosent ugjennomtrengelig. Da kan det ikke lekke gass til overflaten, sier Thorstensen.

Ugjennomtrengelig

Bismuth, eller vismut som det heter på norsk, er et metall med unike egenskaper som gjør det spesielt godt egnet for plugging og nedstenging. Som metall i fast form er det fullstendig ugjennomtrengelig. Det er også like tungt som bly, noe som gjør det mindre utsatt for forurensing når det plasseres i brønnen. I smeltet tilstand flyter bismuth like godt som vann, noe som gjør at den kan fylle de aller minste hulrommene i brønnen.

Når bismuth størkner, utvider det seg, noe som gir en permanent forsegling på innsiden av et borehull. I motsetning til sementplugger, som må være flere titalls meter lange for å kvalifisere som barrierer, er det tilstrekkelig med en 2,5 meter lang bismuthplugg for langsiktig isolering i brønnen.

November 2020 på Maersk Invincible.

– Vi har jobbet med teknologifirmaet BiSN i Houston i flere år, både offshore og på land, for å kvalifisere Bismuthlegering for brønnplugging. Vi installerte forsøkspluggen på feltet i 2018. Siden da har vi gjennomført et omfattende testregime, sier boreingeniør Kjetil Vadset, og legger til:

– I 2020 var Aker BP faktisk den største forbrukeren av bismuthlegeringer på verdensbasis. Det gir et visst bilde på omfanget av virksomheten vår.

Lavest mulig innvirkning på miljøet

En bismuthlegering er dyrere enn sement. Likevel er de samlede kostnadene knyttet til plugging av toppseksjonen i brønnen lavere på grunn av redusert riggtid for operasjonene.

– Grunnen til at vi har valgt å bruke det på Valhall er imidlertid de unike feltforholdene. For oss handler det om å sørge for at vi har lavest mulig karbonutslipp fra virksomheten, samtidig som vi sikrer høyest mulig standard for plugging og nedstenging av brønnene. Bismuth har det sement mangler: Det endrer seg nesten umiddelbart fra flytende til fast form når varmekilden fjernes, det er fullstendig ugjennomtrengelig, og det påvirkes ikke av forurensing, sier fagansvarlig teknisk ingeniør Laurent Delabroy.

I løpet av høsten 2020 og vinteren dette året, er det kontinuerlig installert bismuthplugger fra riggen Maersk Invincible på feltsenteret på Valhall. Pluggene er opptil 2,5 meter lange og veier 9 tonn. God planlegging er avgjørende for suksess. Arbeidet er utført gjennom alliansen for den oppjekkbare rigger mellom Aker BP, Maersk Drilling og Halliburton. Tid brukt per brønn var halvert til rekordlave 30 timer denne vinteren. Dette har ført til betydelige kostnadsbesparelser og har frigjort mange måneder med riggtid som nå kan brukes på andre operasjoner.

– Vi er utrolig stolte over det vi har oppnådd, sier teamet bak bismuthpluggingen i Aker BP.

– Vi har lykkes ved hjelp av godt lagarbeid og nært samarbeid med vår solide teknologipartner, BiSN. Og sist, men ikke minst, fordi vi er del av et selskap som tør å satse på ny teknologi. Aker BP er ikke bare det første selskapet i verden til å utvikle og gjennomføre denne typen operasjoner. Vi er nå også det selskapet som bruker denne teknologien mest i verden, og det er mange andre olje- og gassoperatører som følger vårt eksempel. Det sier noe om selskapet vårt, avrunder Delabroy.

I april ble plugging av brønner på Valhall feltsenter ferdigstilt seks år tidligere og over fem milliarder kroner billigere enn opprinnelig planlagt. Plugging av brønner er en sentral del av fornyingen av Valhall feltsenter, og dermed også i ambisjonen om å produsere totalt to milliarder fat fra giganten i Nordsjøen. Her fjerner Pioneering Spirit Valhall QP i 2019.