Allianser

Allianser

Aker BP restrukturerer verdikjeden. Gjennom allianser med strategiske partnere endrer vi måten vi jobber på. Partnerskapene jobber som en egen organisasjon, og gjennomfører prosjektene raskere og bedre.  

Aker BP jobber med strategiske partnere i åtte allianser. Hensikten er å planlegge og gjennomføre driften av våre felt på en sikker og kostnadseffektiv måte, og sette en ny standard for leveranser på den norske sokkelen.  

Hver allianse er satt sammen for å løse spesifikke oppgaver, og utnytte potensialet i prosjektet bedre. Resultatet er at vi bruker færre ingeniørtimer og reduserer både kostnader og byggetid i prosjektene.  

Aker BPs allianser 

  • Subsea-alliansen mellom Aker BP, Subsea 7 og Aker Solutions 
  • Alliansen for brønnhodeplattformer mellom Aker BP, Kvaerner, Aker Solutions og ABB 
  • Feltsenter-alliansen mellom Aker BP, Siemens, Aker Solutions og Kværner 
  • Modifikasjonsalliansen mellom Aker BP og Aker Solutions 
  • Alliansen for oppjekkbare rigger mellom Aker BP, Maersk Drilling og Halliburton 
  • Alliansen for halvt nedsenkbare rigger mellom Aker BP og Odfjell Drilling and Halliburton 
  • Alliansen «Asset Integrity Alliance» består av Aker BP, KAEFER, og FORCE Technology 
  • Brønnintervensjon- og stimuleringsallianse mellom Aker BP, Schlumberger og Stimwell Services