Akselerert produksjonsstart fra Ærfugl-feltet

Operatør Aker BP og partnere rapporterer at produksjonen har startet fra den første Ærfugl-fase 2-brønnen i Norskehavet – tre år tidligere enn opprinnelig plan.

– Tidligere produksjonsoppstart fra Ærfugl Fase 2 betyr økt verdiskapning for Ærfugl-partnerskapet, leverandørindustrien og det norske samfunnet i form av økte skatteinntekter. Derfor er jeg veldig glad for å markere denne milepælen. Den gode nyheten kommer dessverre samtidig med at vi står overfor en global krise som ingen av oss har opplevd før. Investeringer og leteaktiviteter på norsk sokkel er satt på vent. Titusenvis av ansatte i vår bransje er for tiden utsatt, sier direktør for drift og feltutvikling Kjetel Digre i Aker BP.

Som et svar på den dramatiske endringen i markedet har Aker BP stoppet alle prosjekt som ikke er vedtatt. Dette inkluderer Hod-prosjektet i Valhall-området, som var i ferd med å bli vedtatt da den dramatiske uroen inntraff.

– Det er liten tvil om at bransjens forslag om midlertidige tilpasninger i landets skatteregime for å forbedre bransjens kontantstrøm på kort sikt – uten å redusere skatteinnbetalingene totalt sett – vil føre til økt aktivitet og nye investeringsmuligheter på norsk sokkel de neste 12 – 24 månedene, understreker Digre.

Maksimert verdiskaping

Ærfugl-feltet produserer via produksjonsskipet Skarv FPSO omtrent 210 km vest for Sandnessjøen. Ærfugl er ett av de mest lønnsomme utviklingsprosjektene på norsk sokkel med en balansepris på rundt 15 dollar fatet (omregnet fra gass).

– Produksjonen fra Ærfugl er med på å forlenge levetiden til Skarv FPSO med fem år. Ærfugl er svært viktig for den videre utviklingen av og verdiskapingen i dette området, selv om lønnsomheten reduseres dramatisk med dagens oljepriser, sier direktør for Skarv-området, Ine Dolve.

Plan for utvikling og drift (PUD) for begge faser av Ærfugl-utbyggingen ble godkjent av norske myndigheter i april 2018. Fase 1, som utvikler den sørlige delen av Ærfugl-feltet, består av tre nye brønner og vil starte opp sent 2020.

Fase 2 består av ytterligere tre brønner i den nordlige delen av feltet, med planlagt oppstart i 2023. Som følge av en vellykket modifisering som ga økt gasskapasitet på Skarv FPSO, besluttet Ærfugl-prosjektet seg for å bruke  eksisterende infrastruktur for den første “fase 2-brønnen”.

I november 2019 tok operatøren Aker BP og partnerne Equinor, Wintershall DEA og PGNiG investeringsbeslutningen (DG3) for Ærfugl fase 2, som er grunnlaget for at den første brønnen fra fase 2 nå er i produksjon. De resterende to «fase 2-brønnene» vil komme i drift i 2021 – to år tidligere enn i opprinnelig plan.

Gode leveranser fra tre allianser

Reorganisering av verdikjeden gjennom strategiske partnerskap og allianser er en sentral del av Aker BPs strategi.

– Subsea-alliansen mellom Aker BP, Subsea 7 og Aker Solutions har demonstrert forbedringer og økt verdiskaping gjennom flere år, og den har også levert svært godt på Ærfugl-utviklingen. I tillegg har det gode samarbeidet med Baker Hughes for å gjenbruke eksisterende juletrær på Ærfugl fase 2 vært helt avgjørende for at vi kunne akselerere oppstarten av fase 2, sier Tom Storvik, prosjektleder for Ærfugl feltutvikling.

– Leveransene fra Riggalliansen med Odfjell og Halliburton ved bruk av den flyttbare innretningen Deepsea Stavanger på Ærfugl, og Modifikasjonsalliansen med Aker Solutions i samarbeid med Kongsberg Maritime, har også vært veldig bra. Den tidlige produksjonsstart fra første fase 2-brønn viser hvordan alliansene gjør oss i stand til å øke verdiskapningen og levere i tråd med vår ambisiøse forbedringsagenda, legger Storvik til.

FAKTA OM ÆRFUGL-FELTET

  • Ærfugl-reservoaret er hovedsakelig et gassreservoar som strekker seg 60 km og er mellom 2-3 km bredt. Totalt inneholder prosjektet omtrent 300 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Ærfugl ble først satt i produksjon med testprodusenten A-1H i 2013 og har siden produsert til Skarv FPSO. Informasjon fra denne brønnen påviste god kommunikasjon i reservoaret. Dette er videre brukt til å optimalisere utbyggingen av Ærfugl-strukturen med syv brønner totalt.
  • Totale investeringskostnader for Ærfugl-prosjektet er på rundt åtte milliarder kroner.
  • Det totale prosjektet ‘life of field’ har en balansepris på ca. 15 dollar fatet (omregnet fra gass). Det gjør feltutbyggingen til ett av de mest lønnsomme som gjennomføres på norsk sokkel.
  • Ærfugl prosjektet har gitt betydelige lokale ringvirkninger for lokale leverandører i Helgelandsregionen.