Aker BP velger kranleverandør

Aker BP har tildelt Palfinger Marine Norway en rammeavtale for kraner. Palfinger skal levere kraner til plattformene i to store utbyggingsprosjekter, videreutvikle teknologi for fjernstyring og jobbe sammen med Aker BP i driftsfasen til kranene. Rammeavtalen legger til rette for økt standardisering og reduserte driftskostnader.

I løpet av 2022 skal Aker BP ta endelig investeringsbeslutning for NOA Fulla i NOAKA-området og ny sentralplattform på Valhall (NCP) med tilknytning av King Lear. Rammeavtalen Palfinger nå har fått dekker leveranse av totalt seks elektriske kraner til fire plattformer i disse to utbyggingsprosjektene.

− NOA Fulla og NCP/King Lear følger samme tidslinje, og med å standardisere valg på tvers henter vi ut synergieffekter som bedrer kvalitet og reduserer kostnader, sier direktør for drift og feltutvikling Ine Dolve i Aker BP.

Palfinger og Aker BP har samarbeidet gjennom en årrekke, og Palfinger har nylig levert fire kraner til Valhall IP-plattformen på feltsenteret. Rammeavtalen som nå er inngått gjelder i ti år, med ytterligere opsjoner. Den er delt i fire faser – design og prosjektering, gjennomføring, forskning og utvikling, og drift. Prosjektene har forskjellige behov og kan derfor tilpasse krav og behov innenfor avtalen.

− Vi bygger videre på alliansemodellen, og gjennom denne rammeavtalen sikrer vi at vår alliansepartner Aker Solutions har kapasitet hos en solid underleverandør i et globalt marked. Nå kan vi jobbe tett og integrert med Palfinger i tidligfasen av disse prosjektene for å oppnå enda større forbedringer i driftsfasen. I tillegg er en svært viktig del av rammeavtalen å jobbe sammen for å legge til rette for fjernstyring av kraner. Vi ser muligheter for store reduksjoner i driftskostnader, redusert risiko og eksponering av personell gjennom fjernstyrte operasjoner, sier Dolve.

NOA Fulla-feltet skal styres fra et integrert samhandlingssenter i Stavanger når produksjonen starter i 2027. Plattformen NOA PdQ, som er selve hjertet i NOAKA-området, designes for lav bemanning og å være periodevis ubemannet.

− Driftsstrategien for NOA Fulla legger opp til høy grad av fjernstyring. Når vi nå får på plass denne rammeavtalen for kran sikrer vi en viktig leveranse, som støtter opp om strategien, sier Dolve.