Aker BP leverer tre PUD-er

Olje- og energiminister Terje Søviknes og Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP

Aker BP ASA (Aker BP) leverte i dag Plan for Utvikling og Drift (PUD) for Valhall Flanke Vest, Ærfugl (tidligere Snadd) og Skogul (tidligere Storklakken) til Olje- og energidepartementet (OED), på vegne av de respektive partnerskap.

Karl Johnny Hersvik,
Administrerende direktør

Administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik, overleverte PUD-ene til Olje- og energiminister Terje Søviknes 15. desember 2017.

«Dette er en viktig milepæl for Aker BP og våre partnere, og demonstrerer vårt sterke engasjement for norsk sokkel og det norske samfunnet», sier Hersvik.

«Investeringer som øker verdiskapningen i våre kjerneområder er en sentral del av vår stragi for vekst. Utbyggingene av Valhall Flanke Vest, Ærfugl og Skogul vil vesentlig styrke Aker BPs reserver og produksjon fra våre opererte feltsentre Valhall, Skarv og Alvheim», sier Hersvik.

Reduserte investeringsanslag

«PUD-ene vi leverer i dag demonstrerer tydelig Aker BPs evne til å levere i samsvar med våre løfter. Vår ambisjon er å bli anerkjent som det kostnads- og kapitalledende lete- og produksjonsselskapet. Jeg er derfor veldig stolt av å annonsere at disse utbyggingsprosjektene har forbedret seg betydelig», sier Hersvik.

Samlede investeringer for Ærfugl-utviklingen er estimert til 8,5 milliarder kroner, en reduksjon på rundt to milliarder kroner sammenlignet med tidligere kommuniserte estimater. Gjenvinnbare reserver har økt vesentlig.

For Valhall Flanke Vest-utbyggingen er det estimert totale investeringer på 5,5 milliarder kroner, som innebærer en reduksjon på mer enn 1,5 milliarder kroner sammenlignet med tidligere estimat. Det mindre prosjektet Skogul anslås å koste 1,5 milliarder kroner. (Alle beløp oppgitt i 2017-kroner.)

Se separate PUD-pressemeldinger for ytterligere detaljer.

Økonomiske ringvirkninger

I løpet av feltenes levetid er de tre prosjektene anslått å generere totale olje- og gassinntekter på 100 milliarder kroner, basert på en oljepris på USD 60 per fat.

Netto vil investeringer og driftskostnader resultere i en total verdiskaping på 70 milliarder kroner, hvorav skatt til staten utgjør 52 milliarder kroner. (Alle beløp oppgitt i 2017-kroner)

Virkningen på sysselsettingen er estimert til ca. 14 000 årsverk, ifølge referansedata fra DNV GL.

PS: I november 2017 godkjente Olje- og energidepartementet nye navn for både Ærfugl (tidligere Snadd) og Skogul (tidligere Storklakken).

Lenker til pressemeldinger: