Aker BP inngår driftsallianse

Alliansen «Asset Integrity Alliance» består av Aker BP, KAEFER, Prezioso Linjebygg og FORCE Technology.

Fra venstre: Per Mikal Hauge, VP Operations Aker BP, Håkon Hallem (FORCE Technology), Jens Tolås (KAEFER Energy), Terje Hellum (Prezioso Linjebygg).

Allianseavtalen ble signert i Stavanger 8. mai.

De fire selskapene skal jobbe sammen om å ivareta den tekniske integriteten av Aker BPs installasjoner. Alliansen vil levere tjenester innenfor integritetsledelse, plattformtjenester (ISO) og tilkomstteknikk.

– Dette er den første alliansen som driftsorganisasjonen i Aker BP inngår. Dette er helt i tråd med Aker BPs strategi om å restrukturere verdikjeden gjennom langsiktige rammeavtaler og allianser, sier konstituert driftsdirektør i Aker BP, Svein Jakob Liknes.

Aker BP har mål om å planlegge og gjennomføre driften av Aker BP-opererte felt på en sikker og kostnadseffektiv måte. Selskapet har derfor en ambisjon om å øke produktiviteten, kvaliteten, flyt- og tidseffektiviteten i den totale verdikjeden.

-Målet med integritetsalliansen er å jobbe mer effektivt sammen med våre strategiske partnere. Når vi jobber sammen som et integrert team er oppdraget å redusere kostnader og fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter slik at verdiskapningen og konkurransekraften til selskapet øker, forklarer Liknes.

En forutsetning for alle allianser med Aker BP er en rammeavtale som har vært i markedet og er vunnet i konkurranse.

-Alliansepartnerne skal samarbeide helt integrert i én organisasjon under én ledelse. Vi er ikke en juridisk enhet, men er gjensidig forpliktet av en overbyggende allianseavtale der vi skal jobbe til fordel for alle, avslutter Liknes.

For mer informasjon, kontakt:

Pressetalsmann i Aker BP, Ole-Johan Faret, Mobil: +47 40 22 42 17