Aker BP har donert TVer og arbeidstøy til kommunene på Sør-Helgeland

Gleden var stor da Aker BP donerte 250 TVer og en betydelig mengde arbeidstøy til kommunene på Sør-Helgeland. Disse ble fordelt til lag, foreninger og sykehjem i regionen. Utstyret kom fra blant annet Skarv og Valhall i forbindelse med oppgradering av utstyr offshore.

– Vi har et ansvar for bærekraft og gjenbruk, og vi ønsker å være et ansvarlig operatørselskap som tar vare på lokalmiljøet vi opererer i, sier Kyrre Sørensen, plassjef for Aker BP i Sandnessjøen.

Viktig med samfunnsansvar

Aker BP har vært en aktiv aktør på Helgeland siden tidlig på 2000 tallet, primært som følge av utbygging og driften av Skarv. En viktig målsetting for selskapet har vært å stimulere til lokale ringvirkninger og verdiskaping i Nordland.

– Vi har jobbet tett med næringslivet i regionen i flere år for å tilrettelegge for at bedrifter skal kunne konkurrere om leveranser til aktivitetene våre. Flere bedrifter leverer i dag varer og tjenester til Skarv og Ærfugl, forteller Olav Fjellså, VP External Affairs i Aker BP.

Olav forteller at Aker BP i tillegg har hatt er godt samarbeid med skole og utdanning, foreninger og frivillige organisasjoner. Dette inkluderer donering av utstyr som selskapet ikke lenger trenger. I løpet av de siste to-tre årene har Aker BP blant annet donert:

 • Arbeidsbekledning/fottøy
 • Røykdykkerutstyr
 • Kontorutstyr
 • PCer
 • Livbåter
 • Borerør
 • Overlevingsdrakter
 • Støyplater
 • Forskjellige ventiler
 • Kommunikasjonsutstyr
 • Stempelpumper
 • Undervannskamera
 • Audiovisuelt utstyr
 • Kompressor