1 milliard fat produsert på Valhall

Produksjonen fra Valhall og Hod har passert en milliard fat oljeekvivalenter (olje, gass og NGL). Det er over tre ganger mer enn forventet ved feltåpningen i 1982.

Hod, som produserer via Valhall, har levert over 75 millioner fat oljeekvivalenter. Det er mer enn en dobling av anslaget da oljefeltet ble åpnet i 1990.

Valhalls olje og gass produseres fra krittreservoar om lag 2500 meter ned i undergrunnen i den sørlige delen av Nordsjøen.

Aktivitetsnivået på feltet har vært høyt, med tilnærmet kontinuerlig borevirksomhet siden oppstarten. Seismikk og brønnteknologi er nøkkelen til å videreutvikle feltet. Det er for tiden 55 aktive brønner på feltet. Totalt er det boret nær 150 produktive brønner siden feltet ble funnet. Det er gjort 18 seismiske 4D undersøkelser med noder plassert på havbunnen siden 2003.

Eldar Larsen, driftsdirektør i Aker BP
Eldar Larsen, driftsdirektør

– I 1995 etablerte vi planer med en overordnet målsetning om å forlenge feltets levetid og å utvinne mer enn en milliard fat oljeekvivalenter. Vi har nå oppnådd dette 15 år tidligere enn vi trodde den gang. Vår nye ambisjon er å produsere ytterligere minst 500 million fat oljeekvivalenter, sier Eldar Larsen, driftsdirektør i Aker BP.

Valhall er og har vært en stor og viktig arbeidsplass. Tusenvis av arbeidsplasser er direkte og indirekte avhengig av aktivitetene på feltet. Vår målsetting er sikker og lønnsom produksjon fra Valhall i flere tiår til.[vc_column_text]Pressekontakter

[/vc_column_text][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]Fakta om Valhall

valhall_4ka3389

  • Rettighetshavere: Aker BP 35.9% (operatør), Hess Norge AS 64.1%
  • Valhallfeltet ble oppdaget i 1975 og satt i produksjon i 1982 med en prosess/produksjonsplattform, en boreplattform og en boligplattform. Produksjon fra den nye prosess/boligplattformen startet i januar 2013.
  • Valhall-komplekset består i dag av seks separate stålplattformer. Plattformene er forbundet til hverandre med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer, en i sør og en i nord, begge ca. 6 km fra feltsenteret.
  • Produksjonskapasitet for olje er på 120 000 fat per dag, gjennomsnitts produksjonsnivå i 2016: ca 45 000 fat oljeekvivalenter per dag.
  • Gasshåndteringskapasitet på 4 millioner standard kubikkmeter per dag.
  • All kraft på feltet er strøm fra land via 294 km lang likestrømkabel med 78MW kapasitet fra Lista.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]Fakta om Hod

  • Rettighetshavere: Aker BP 37.5% (operatør), Hess Norge AS 62.5%.
  • Hod er en normalt ubemannet brønnhodeplattform. Den fjernstyres fra Valhall 13 km unna, og var Nordsjøens første ubemannede plattform da produksjonen startet i august 1990.
  • Produksjon opphørte fra Hod-plattformen i 2012. I dag produserer Hod fra brønner boret fra Valhalls flanke-sør-plattform.
  • Avslutningsplan for Hod-plattformen er oversendt Olje- og energidepartementet (OED).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]