Vellykket innsamling av seismikk for Poseidon CCS

Aker BP (operatør) og OMV (Norge) AS har gjennomført en vellykket innsamling av 3D-seismikk for Poseidon CCS (lisens EXL005) i Nordsjøen, om lag 100 km fra norskekysten.

Seismikkinnsamlingen ble gjennomført av PGS med fartøyet Ramform Atlas. Kampanjen dekket mer enn 500 km2 og hadde som mål å frembringe høyoppløselige bilder av reservoaret og danne grunnlag for overvåking av integriteten for et mulig framtidig CO2-lager.

Kampanjen ble gjennomført innenfor tidsplan og budsjett, og i tråd med selskapets høye krav til sikkerhet.

Om Poseidon CCS

Aker BP og OMV (Norge) AS ble i mars 2023 tildelt Poseidon-lisensen med lisensnummer EXL005 i samsvar med CO2-lagringsforskriftene på norsk kontinentalsokkel. Lisensen har et arbeidsprogram som inkluderer innsamling av 3D-seismikk og relaterte studier, og en eventuell borebeslutning må tas innen mai 2025. Poseidon er et 50/50 partnerskap med Aker BP som operatør.