Utslippsreduksjoner i en kabel

En undervannskabel. Slik oppnådde vi de klart største utslippsreduksjonene i 2022.

Ved å forsyne Edvard Grieg og Ivar Aasen med strøm fra land kunne vi stenge to gassdrevne generatorer. Dette gjorde at vi kunne redusere CO2-utslippene våre med så mye som 200 000 tonn per år.

Produksjonen fra Edvard Grieg krever mye energi, både strøm og i form av varme. Til nå har vi hatt to store gassturbiner på Edvard Grieg for å sørge for at vi har rikelig med strøm og varme til eget behov, samt strøm til naboene på Ivar Aasen, ti kilometer unna.

De to plattformene ble klargjort for full elektrifisering allerede på tegnebrettet for over ti år siden, og bare ventet på at en områdeløsning skulle komme på plass på Utsirahøyden.

Når fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen var ferdig i fjor, kunne havkabelen settes i spenning, og turbinene på Edvard Grieg kunne stenges ned for godt. Disse tiltakene førte til en formidabel reduksjon i utslipp, praktisk talt over natten. Omregnet til privatbiler tilsvarer dette utslipp fra mer enn 100 000 fossildrevne biler.

Det er lagt ned betydelig arbeid og investeringer for å oppnå denne effekten. I tillegg til kablene på havbunnen var det også nødvendig med en prosess for å kvalifisere teknologien for elektriske kjeler. Prosessanlegget på Edvard Grieg trenger varmetilførsel fra to store kjeler. Dette er første gang elektriske kjeler har blitt brukt utendørs i et offshoremiljø.

Å redusere utslippene var selvsagt hovedårsaken til full elektrifisering av Edvard Grieg og Ivar Aasen.

Jørn Aasland
Plattformsjef på Edvard Grieg

Aasland var om bord den dagen strømmen ble slått på, og generatorene ble slått av. Det siste har stor innvirkning på arbeidet om bord.

Gassgeneratorer skaper mye støy. Nå er den støyen borte. Vi forventer også å redusere driftskostnadene nå som vi ikke trenger å drive vårt eget kraftverk offshore. Alle typer det vi kaller roterende utstyr, som generatorer, kan oppleve strømbrudd. Strømforsyning fra land vil bety mer robust drift for oss. Som vi alle vet, mister vi sjelden strøm hjemme heller.

Jørn Aasland
Plattformsjef på Edvard Grieg