Understellet til Hod B er på plass

Understellet til Hod B er nå trygt installert på feltet i Nordsjøen og klart til å ta imot plattformdekket senere i sommer. Installasjonen skjer bare ett år etter at første stålet ble kuttet i prosjektet.

Hod-feltet skal bygges ut med en normalt ubemannet installasjon som skal fjernstyres fra Valhall. Det vil være svært lavt CO2-utslipp fra feltet som følge av kraft fra land.

Det første stålet til plattformen ble kuttet av Aker BPs administrerende direktør Karl Johnny Hersvik ved Aker Solutions verft i Verdal 9. juni 2020. Det skjedde bare timer etter at Stortinget vedtok midlertidige endringer i petroleumsskatten.

−Jeg husker denne dagen som en enorm lettelse. I månedene før hadde det vært mange skuffelser og dårlige nyheter. Oljeprisen var lav, usikkerheten var høy, og vi hadde brukt de siste månedene på å kutte kostnader og kutte investeringer. Sammen med alliansepartnerne våre snudde vi oss rundt og fikk satt fart på Hod-prosjektet igjen. Det er helt fantastisk at understellet nå bare et år senere er på plass på feltet. Gratulerer til alle involverte! sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Sikrer arbeidsplasser

Det er alliansen for bunnfaste plattformer mellom Aker BP, Aker Solutions og ABB som leverer Hod B-plattformen. Både understell og plattformdekk bygges ved Aker Solutions i Verdal, og arbeidet har sikret mange arbeidsplasser ved verftet.

−De midlertidige skatteendringene ble innført i fjor for å stimulere til økte investeringer og dermed sikre norske arbeidsplasser i en svært krevende tid for olje- og gassindustrien. Med Hod viser vi at vi leverer på bestillingen fra politikerne. Dette får vi til på grunn av det tette samarbeidet som vi har bygget opp over tid med strategiske partnere i allianser, sier Hersvik.

Understellet til Hod B seilte fra Verdal søndag 27. juni og er nå installert på feltet.

Enda raskere, enda mer effektivt

Den første normalt ubemanna plattformen som plattformalliansen leverte var Valhall Flanke Vest. Det var en fantastisk leveranse. Hod B er en kopi.


−Nå ser vi at vi klarer å jobbe enda raskere og enda mer effektivt sammen på Hod B enn vi gjorde på Valhall Flanke Vest-prosjektet. Dette viser at alliansemodellen fungerer. Derfor er denne modellen også en viktig del av Aker BPs strategi og nøkkelen til å levere lønnsomme prosjekter i et krevende marked framover, sier direktør for prosjekter Knut Sandvik i Aker BP.

Totalt planlegger Aker BP å investere rundt 135 milliarder kroner i feltutviklingsprosjekter på norsk sokkel frem til 2028. Det vil tilføre merr enn 500 millioner fat til Aker BPs ressursbase, og enda viktigere – gi høy aktivitet og et stort antall arbeidsplasser for en rekke leverandører over store deler av landet.

− Vi har nå Hod B og tre andre prosjekter i gjennomføringsfasen. Ni prosjekter er i tidligfase og jobber mot innlevering av Plan for utbygging og drift innen utgangen av 2022, sier Sandvik.

Allianseprosjekt

Hod-feltet opereres av Aker BP, som eier 90 prosent. Pandion Energy er partner med 10 prosent eierandel. Totalt fem allianser bidrar inn i Hod-prosjektet. Alliansene er integrert fra begynnelse til slutt i prosjektet og med det har Aker BP tatt alliansemodellen til et nytt nivå.

−På tross av Covid-19-pandemien klarer prosjektteamet å levere i henhold til plan. Det er fantastisk. Vi lykkes gjennom samarbeidet med alliansepartnerne. I alliansemodellen integrerer vi leveranser på en helt annen måte sammenlignet med tradisjonell kunde- og leverandørmodell, og det er utrolig motiverende, sier prosjektleder Rannveig Storebø.

Hod B-plattformen skal etter planen seile fra verftet i Verdal i august. Samtidig jobbes det nå med planlegging av gjenværende aktiviteter for ferdigstillelse av prosjektet. Flere undervannskampanjer skal gjennomføres med installasjon og oppkobling av gassløftrør, produksjonsrør og navlestreng. Det pågår integrasjonsarbeid på Valhall og til høsten kommer boreriggen Maersk Invincible for å bore produksjonsbrønner.

Viktig for giganten Valhall

Hod B er ventet å bidra med 40 millioner fat oljeekvivalenter, og vil være et viktig bidrag for at Valhall skal nå ambisjonen om totalt to milliarder produserte fat fra området. Planlagt produksjonsstart er i første kvartal 2022.

−Gjennom prosjekter som Hod B skaper vi betydelige verdier både for oss, partnere, alliansepartnere, eiere og det norske samfunn. Vi bidrar også til å opprettholde en verdensledende leverandørindustri. En industri med en kompetanse som er helt nødvendig i det grønne skiftet, avslutter Karl Johnny Hersvik.