Toppkarakter for bærekraftrapporteringen

Aker BP får A+ i Position Green sin årlige rangering av bærekraftrapporteringen til de 100 største børsnoterte selskapene i Norge. Til sammen 14 selskaper får A+ som er toppkarakteren.
-Dette er en viktig anerkjennelse for selskapet og for det grundige arbeidet vi har gjort over år, sier Øystein Arvesen, VP  for strategi og bærekraft i Aker BP.

Den årlige ESG100-rapporten (Environmental, Social and Governance) utarbeides av det anerkjente konsulentselskapet Position Green, og vurderer kvaliteten på selskapenes bærekraftrapportering. Både mot formelle lovbestemte rapporteringskrav, og mot kvalitet på rapporteringsdata.

-Den kanskje viktigste grunnen til at vi scorer så bra i denne vurderingen er at ESG-målene våre er en integrert og viktig del av selskapsstrategien. I våre strategiske prioriteringer har vi mål som går direkte på bærekraft, sikkerhet og samfunnsansvar, sier Øystein Arvesen.

Spesielt for årets ESG100-rapport er fokus på hvor godt forberedt selskapene er på de langt strengere reglene som innføres med implementering av EUs bærekraftdirektiv (CSRD) fra 2024. Direktivet krever at vi jobber systematisk innen tema som korrupsjon, menneskerettigheter og mangfold, i tillegg til klima og bærekraft. Det blir strengere krav til validering av rapportdata gjennom en tredjepartsverifikasjon.

-Vi har gjennom mange år etablert systematikk i Aker BP for å dokumentere og måle effekten av arbeidet vi gjør innen disse områdene. Det er viktig ikke minst for å vite at vi faktisk forbedrer oss og når de målene vi setter oss.

-Vi har igangsatt et prosjekt for å lukke gapene og være klare til CSRD-rapportering for regnskapsåret 2024. Denne utmerkelsen fra Position Green er en god motivasjon i dette arbeidet og viser både at vi gir ut gode rapporter, men enda viktigere – at vi gjør godt bærekraftarbeid i Aker BP, sier Øystein Arvesen.