Tareanlegg skal fjerne CO2 fra atmosfæren

Det er SINTEF Ocean som skal bygge og drive tareanlegget i havet utenfor Frøya i Trøndelag. Myndighetene har nylig gitt konsesjon for igangsetting.

I vekstperioden binder tareplantene CO2 gjennom fotosyntesen. Når taren er høsteklar etter 6-10 måneder i havet skal den prosesseres og bearbeides til biokull gjennom kjemiske prosesser. Det skal også testes om taren kan lagres på havbunnen på dypt vann for permanent lagring av CO2. På denne måten representerer tare en klimapositiv løsning som raskt bidrar til å fjerne CO2 fra atmosfæren.

Norges lange kyst er velegnet til industriell dyrking av tare. Forskerne har beregnet at et tareanlegg på kun én kvadratkilometer i størrelse kan produsere 20 000 tonn tare og fange 3000 tonn CO2 årlig. Tare og andre makroalger kan brukes i mange ulike produkter som blant annet mat, dyrefôr, medisin, emballasje og gjødsel.

Foto: Sintef Ocean

Anlegget er en del av Norsk taresenter som skal brukes av flere store forskningsprosjekt, blant annet prosjektet ‘Seaweed Carbon Solutions’ som skal utvikle og demonstrere skalerbar teknologi for industriell taredyrking, med karbonfangst som hovedmål. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, DNV, Equinor og Aker BP, med støtte fra Norges Forskningsråd. Nylig ble også Wintershall Dea og Ocean Rainforest med som partnere.

Stort potensiale
Tareanlegget SINTEF Ocean skal bygge utenfor Frøya er på 200 dekar og de første plantene ble nylig satt i sjøen. Planen er å høste minst 200 tonn tare sommeren 2024.
– Vi ser et stort potensial for denne løsningen. 200 tonn fersk tare vil kunne fange rundt 25 tonn CO2 og dette er en løsning som kan skaleres opp, sier seniorforsker Jorunn Skjermo i SINTEF Ocean.

Foto: Sintef Ocean

Se reportasjen fra prosjektet som ble vist i Dagsrevyen.