Smart bruk av data sparer energi

En programvareapplikasjon hjelper offshore prosesskontrolloperatører med å spare energi på Edvard Grieg-plattformen ved å koble sanntids produksjonsdata med energiforbruksinformasjon.

I stedet for å måle energiforbruk, bruker applikasjonen algoritmer og datamodeller for å beregne energitap for hver enkelt komponent ved prosessanlegget. Bruk av dette verktøyet bidrar til å sikre optimal drift, samtidig som det sparer en betydelig mengde energi.

I 2022 var energisparingen rundt 4,2 GWh, som tilsvarer det årlige energiforbruket til ca. 260 husstander.

Applikasjonen ble utviklet i et samarbeid mellom Aker BP og Honeywell. Den kjører på eksisterende programvare- og maskinvareinfrastruktur, så ingen ekstra investeringer var nødvendig.