Revolusjonerer undervannsarbeid på brønner

Aker BP har som første operatør i verden tatt i bruk undervannskontrollsystemet SCILS fra Optime Subsea. Systemet forenkler installasjon, vedlikehold og plugging av undervannsbrønner. Gjennom SCILS reduserer Aker BP kostnader for kontrollsystem på brønnoperasjoner med over 50 prosent.

– I Aker BP har vi som mål å ligge i front på å ta i bruk ny teknologi. Det viser vi at vi gjør gjennom samarbeidet med Optime Subsea. Løsninger som SCILS legger til rette for at vi kan løse operasjonene på en enklere måte, tryggere og mer kostnadseffektivt. Kontinuerlig forbedringer i operasjonene bidrar til å gjøre oss konkurransedyktige i framtiden, sier Mads Rødsjø, direktør for operasjoner i boring og brønn i Aker BP.

SCILS er en forkortelse for «Subsea Controls and Intervention Light System».

SCILS er et avansert kontrollsystem for styring av brønnfunksjoner. Den har et fotavtrykk på 3,5 x 2,5 meter.

SCILS veier mellom 3 og 7 tonn avhengig av reservoarstørrelse og konfigurasjon.

Forenkler undervannsarbeidet

SCILS kan gjennomføre en rekke brønnoperasjoner uten komplisert og tungt utstyr, og det kan brukes mot forskjellige leverandører.

– SCILS er en del av strategien vår for forenkling av undervannsoperasjoner. Det gir oss nødvendig fleksibilitet og kortere responstid. Reduksjon av vekt og fotavtrykk på utstyret – som ofte fraktes landet rundt og ut på riggen – er også positivt for miljøet, sier Tor Otto Lidal, ledende undervannsingeniør i boring og brønn.

Systemet står ved siden av brønnen på havbunnen. Enkelt forklart betyr det at utstyr som vanligvis står på dekket på riggen er flyttet til havbunnen. Størrelse og vekt på utstyret kan dermed reduseres. Det igjen reduserer behov for bemanning, plass, tid og kostnader på en rigg.

– Systemet kan mobiliseres og demobiliseres i løpet av en dag. Det kan enkelt fraktes til og fra rigg med fartøy. Det reduserer planlegging og behov for folk på riggen betraktelig. SCILS har også funksjonalitet som gjør at vi kan bruke samme utstyr mot flere leverandører av juletrær. Det forenkler arbeidet for oss, og det er det samme som suksess, sier Øygarden.

Hans Andreas Øygarden
Undervannsingeniør i boring og brønn og sentral i implementering av SCILS.

Tradisjonelle løsninger betyr store kontainere for styringskabel og tilhørende utstyr inkludert all hydraulikk og elektrisk strøm. Det krever flere uker med montering, tar plass og kan veie så mye som 50 tonn.

Mads Rødsjø

Direktør for operasjoner i boring og brønn i Aker BP

Om Optime Subsea

Optime Subsea er et teknologiselskap som leverer tjenester med mål om  å forenkle undervannsoperasjoner, spesielt innenfor brønnkontroll og -intervensjon. Selskapet ble etablert i 2015. Hovedkontor er på Notodden.

Betydelige besparelser

Aker BP signerte en rammeavtale med Optime Subsea for bruk av SCILS med tilhørende systemer i januar 2019. Avtalen gjelder i to år med opsjoner i ytterligere to år og var den første for gründerselskapet basert i Notodden i Norge.

– Da vi inngikk samarbeidet med Aker BP gikk Optime Subsea fra å være en produkt- og systemleverandør til å bli en tjenestetilbyder med utstyr og personell i operasjon. Optime Subsea har i løpet av to år med samarbeid vokst fra 25 til 50 ansatte, noe som er en direkte konsekvens av at en anerkjent aktør som Aker BP tok sjansen på å være første bruker av ny teknologi. Måten vi samarbeider med Aker BP på har også ført til videreutvikling av SCILS, med nye tekniske og innovative løsninger, sier administrerende direktør Jan-Fredric Carlsen i Optime Subsea.

Selskapet ble etablert i 2015. De siste årene har Aker BP og Optime Subsea samarbeidet svært tett i utviklingen av SCILS – som ett team og ikke kunde mot leverandør.

Aker BP har brukt SCILS på tre operasjoner. Det første i forbindelse med plugging av to brønner på Jette i Nordsjøen sommeren 2019. Siden på ferdigstilling av Skogul-brønnen og brønnen Kamelon Infill Mid i Alvheim-området i 2020.

– På Kamelon Infill Mid-brønnen brukte vi SCILS i forbindelse med oppstart av brønnen. Vi estimerer en besparelse på over 50 prosent sammenlignet med et oppsett med tradisjonelt brønnkontrollsystem – et såkalt WOCS, sier Rødsjø.  Han legger til at Aker BP med dagens aktivitetsnivå anslår at bruk av SCILS bidrar til en kostreduksjon på rundt 15-20 millioner kroner per år for selskapet.

Optime SCILS ble brukt på brønnen Kamelon Infill Mid sommeren 2020.

Lykkes med smart jobbing i alliansene

SCILS-operasjonene i Aker BP er utført fra Deepsea Nordkapp. Riggen er en del av alliansen for halvt nedsenkbare rigger mellom Aker BP, Odfjell Drilling og Halliburton.

– En viktig del av forbedringsstrategien til Aker BP er å reorganisere verdikjeden gjennom strategiske partnerskap og allianser. I alliansene jobber vi videre aktivt med å ta i bruk markedsledende teknologi i operasjonene våre, teknologi som gir økt verdiskapning. SCILS er et eksempel på at vi sammen får til nettopp det, sir Rødsjø.

– Aker BP er alltid på jakt etter teknologi som kan bidra til å skape kontinuerlige og varige forbedringer i våre operasjoner. Teknologien tvinger ned kostnadene på norsk sokkel, og det er viktig for verdiskapningen vår. Vi ser et stort potensial i SCILS og ambisjonen er å bruke det på flere operasjoner og fra flere rigger i framtiden.

Aker BP planlegger å bruke systemet på flere brønner framover. I tillegg jobbes det nå med å gjøre SCILS trådløst ved å ta vekk styringskabel og kommunisere akustisk i stedet. Det vil gjøre systemet enda mer fleksibelt.