Rekordmange søkere til Aker BP

Interessen for å jobbe i Aker BP er rekordstor: I år har 1721 personer søkt om sommerjobb, over tusen flere enn i fjor.

«Dette viser at yngre talenter fortsatt ser store karrieremuligheter innen olje og gass,» sier HR-direktør Brit Tone Bergman.

Den kraftige økningen i antall søkere til sommerjobb bekrefter en trend med rekordstor interesse for å få jobb i Aker BP; I fjor fikk selskapet 1400 søkere på 10 graduate-stillinger, en økning på 35 prosent fra året før. Og over 800 søkte på 11 lærlingestillinger, primært offshore. Også det søkerekord.

«Det er interessant og gledelig å registrere at så mange unge vil ta sitt første karrierevalg inn i vår bransje, også i en tid som er mer ustabil og med de diskusjonene vi ser rundt oss. Vi trenger de beste hodene og vi trenger en bredde og et mangfold i arbeidsstyrken for å kunne levere på vår ambisiøse strategi,» sier Bergman om søkebonanzaen til Aker BP.

42 stillinger

Aker BP utlyste totalt 42 stillinger innen et vidt spekter av fagområder, fra geo- og prosessfag til digitalisering, risikostyring, prosjektstyring, boring og brønn, logistikk, finans, og kommersiell analyse. Enkelte av stillingene hadde nær 150 søkere.

Alle søkerne screenes og aktuelle kandidater intervjues før de utvalgte får tilbud om sommerjobb.

Sentral rolle

Bergman understreker at unge som velger olje- og gassbransjen vil få mulighet til å bidra betydelig også til det grønne skiftet: «De som begynner hos oss skal bidra til å skape store verdier som også kommer det norske samfunnet til gode. Samtidig jobber vi hardt for å redusere utslippene fra virksomheten vår, og vi bidrar til å utvikle ny teknologi og nye digitale løsninger. Vi er en del av løsningen på de klimautfordringene verden står overfor, og Aker BP ønsker å være blant de fremste på videreutvikling av industrien,» understreker Bergman.

Aker BPs ambisjon er å ta en ledende rolle i å endre industrien til å bli sikrere, mer effektiv og mer miljøvennlig. Den reneste oljen og gassen i verden er og skal bli produsert i Norge.

I overgangen til å bruke mer bærekraftig energi har Aker BP en sentral rolle gjennom reduksjon av egne utslipp, støtte utviklingen av grønne teknologier, returnere verdiskaping og dele kunnskap og teknologiske løsninger

«Som ett av de mest aktive og fremoverlente selskapene på norsk sokkel, er Aker BP unikt posisjonert til å spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Ansatte hos oss blir satset på og får mulighet til å påvirke utviklingen og utgjøre en forskjell,» legger Bergman til.

Selskap i sterk vekst

Aker BP er operatør for feltsentrene Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Ula og Valhall, og medeier i Johan Sverdrup-feltet.

Selskapet har store vekstambisjoner, og planlegger å investere nærmere 135 milliarder kroner på norsk sokkel de neste åtte årene. Investeringene vil bidra til at produksjonen øker vesentlig i årene som kommer.

Aker BP vil også tilføre samfunnet betydelige verdier i form av skatt de neste årene;

  • Ved en gjennomsnittlig oljepris på 50 dollar frem til 2028, anslår selskapet at det vil betale om lag 60 milliarder kroner (syv milliarder dollar) i skatt.
  • Ved en gjennomsnittlig oljepris på 65 dollar vil selskapet betale anslagsvis 110 milliarder kroner i skatt i samme periode.