Rekordbrønn bak Yggdrasil-funn 

Da undersøkelsesbrønnen Øst Frigg Beta/Epsilon nådde total dybde hadde teamet boret 8168 meter. På vei horisontalt bortover i reservoaret økte verdien av Yggdrasil meter for meter − i det som er Norges lengste letebrønn noensinne. 

Foreløpige beregninger av funnet Øst Frigg Beta/Epsilon er på 53-90 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter (lenke til OD-melding). De totale ressursene i Yggdrasil-området har økt til over 700 millioner fat. 

− Det er snakk om rundt ti prosent økning i ressurser totalt for området. Det betyr ytterligere forbedret lønnsomhet i utbyggingen og at verdiskapningen fra Yggdrasil øker. Dette er et resultat av meget godt arbeid gjennom flere år fra teamet. Jeg er skikkelig stolt over det som nå er levert, sier Yggdrasil-direktør Lars Høier.  

Aker BP meldte første gang om funnet torsdag 25. mai. Da nærmet boringen av brønnen seg ferdigstillelse, og det var klart at selskapet hadde gjort et betydelig oljefunn. Fredag ble volumanslaget ytterligere justert opp.  

Gass produsert tidligere 

Øst Frigg består av to strukturer, Alfa og Beta. Dette er et gassfunn fra 1970-tallet med ti meter med olje under gassen. Gassen ble produsert på 1980- og 1990-tallet av Elf. Oljen ble liggende urørt.  

− Vi har da altså over 250 millioner fat påvist olje, som ikke er produsert, midt i et område vi skal bygge ut. Dette måtte vi finne ut av. Hvor hadde oljen blitt av, sier undergrunnsleder Tor-Ole Jøssund.  

Første forsøk på jakt etter Øst Frigg-oljen var i starten av 2022. Fra Grefsenkollen-brønnen ble det boret et sidesteg til Øst Frigg Alfa.  

− Resultatet viste litt olje på toppen, og litt olje fanget under en barriere, men det var for spredt til å utvinnes. Det var ikke resultatet vi håpet på, sier Jøssund. Undergrunnsteamet jobbet ut en plan om å bore horisontalt i Beta og inkluderte videre Epsilon.  

Seks kilometer i reservoaret 

Undersøkelsesbrønnen Øst-Frigg Beta/Epsilon har et vertikalt hovedløp og tre horisontale sidesteg. Riggen Scarabeo 8 startet boringen i april. De første sidestegene ble boret i Beta-strukturen for å påvise olje og avgrense funnet. Sidesteget til Epsilon var sist ut.  

Mesteparten av Beta-brønnen ble gjenbrukt for å nå Epsilon-strukturen. Siste foringsrør ble landet inne i reservoaret, og boringen av den horisontale seksjonen mot Epsilon startet. Resultatene var lovende og boringen fortsette videre mot Gamma-strukturen. I en periode på to uker boret teamet over 6000 meter horisontalt åpenthull i reservoaret for å samle geologiske data.  

− Å bore seks kilometer horisontalt på en letebrønn er en stor prestasjon. Det krever presisjon og en evne til å hele tiden vurdere risiko opp imot belønning basert på en kontinuerlig datastrøm, da letebrønner har større usikkerhet enn vanlige brønner. Vi gjør i tillegg dette med en rigg som er ny inn i Aker BP, sier Hanna Tronstad, boreoperasjonsleder i Aker BP. 

Boreoperasjonen har blitt fulgt døgnet rundt fra Aker BPs nye boreoperasjonssenter i Trondheim. Gjennom såkalt geostyring har plassering av brønnen blitt optimalisert i det oljeførende laget. Dette skjer ved hjelp av et resistivitetskart som er dannet av målinger fra utstyr nedihull.  

− Og det er dette som gjør denne undersøkelsesbrønnen unik. Vi klarer å prosessere data raskt underveis i operasjonen, ta læring og materialisere oppsiden. Dette gjør vi sikkert og effektivt basert på høy kvalitet i planlegging og gjennomføring. Denne rekorden hadde ikke vært mulig uten en skikkelig god One Team-mentalitet på tvers av avdelinger i Aker BP. Vi lykkes gjennom en enorm vilje i teamet, godt samarbeid med leverandører, og spesielt takket være en utfordrende og solid undergrunnavdeling, sier Tronstad. 

Samlet verdifull data 

Store mengder data er samlet inn gjennom boringen av undersøkelsesbrønnen. Sammen med en planlagt geopilot på Frigg Gamma Delta senere i år, vil dette være svært viktig i den videre brønnplanleggingen i Yggdrasil-prosjektet.  

− Nå har vi vist at vi kan bore horisontalt i Frigg-formasjonen, og at vi kan bore svært langt. Aker BP planlegger 55 brønner i Yggdrasil-området. Boreoppstart er i 2025, og årene fram mot dette skal vi bruke til å sørge for effektiv planlegging og gjennomføring av produksjonsbrønnene. Mange av disse er horisontale, sier Tronstad.  

Øst Frigg Beta/Epsilon er beskrevet i plan for utbygging og drift som mulige tilleggsressurser for Yggdrasil. Yggdrasil-området har stor grad av fleksibilitet og er designet for å ta imot framtidige funn og felt som dette. Aker BP vil nå jobbe med videre modning av funnet.   

− Sammen med partnerne Equinor og PGNIG Upstream Norway fortsetter vi aktivt å utforske området gjennom flere letebrønner og avgrensningsbrønner de neste årene, avslutter letedirektør Olav Antonio Blaich.